Vlákna stvoření poodhalují nový pohled na Vesmírné a Boží zákony, smysl života a další duchovní témata.

Část obsahu těchto stránek je určen pro registrované členy. Jak zaplatit příspěvek do členské sekce, se dozvíte zde: JAK ZAPLATIT


Následující úvahy jsou filozofické povahy a tak se může stát, že je nebude až tak snadné pochopit. Dělám to proto, abych poupravil náš pohled na jeden z nejrozšířenějších mýtů současnosti, kterému říkáme "přítomný okamžik". Všichni víme, že současné nauky obsahují toto paradigma, které říká, že musíte žít přítomným okamžikem a jedině tak dokážete...

Slovo moudrost má v našem slovníku zvláštní postavení, protože představuje jakousi metu, ve které spatřujeme nejvyšší stav naší mysli. Schopnost plně vnímat a chápat podstatu života. Podle slabikáře je to vnitřní stav rozkvětu v pozemském světě. Asi nemá smysl zdůrazňovat, že život v plně duchovním nebo fyzickém světě není zcela shodný. Tuto otázku...

Posvátné kolo řídí naše životy, a proto byla pro nás Slovany posvátná i s ním spojená symbolika. Svarog jako symbol představuje cyklus, a to jak na fyzické, tak i duchovní úrovni. Opět se vracíme k tvrzení, že principy se na všech úrovních musí shodovat, jinak nemohou tvořit jednu věc. A život, ať už fyzický nebo duchovní, jednu věc tvoří....

Dáváme si záležet na detailech. My můžeme sebe sama přirovnat k podivuhodnému mechanismu, který nám dovoluje vkládat do soukolí utváření taková kola, která si sami vybereme. Díky tomu je onen životní pohyb v našem nitru u každého jiný. U každého nabízí jiný osobní prožitek. To, co vyhledáváme, jsou pocity, na nichž je postaven celý náš život....