Vlákna stvoření poodhalují nový pohled na Vesmírné a Boží zákony, smysl života a další duchovní témata.

Část obsahu těchto stránek je určen pro registrované členy. Jak zaplatit příspěvek do členské sekce, se dozvíte zde: JAK ZAPLATIT


VÉDY (15)

21.01.2022

Tím se také dostáváme k symbolu jako takovému a přibližně víme, jak vzniká A, B. To hlavní co potřebujeme pochopit, je smysl slabikáře. Stále pokračujeme v poznávání písma, ale nehledáme pouze symboliku samotnou, ale duchovní rozměr a spolu s ním i odpověď na otázku, k čemu to je dobré? Jeden z hlavních důvodů je srozumitelnost. Velmi zjednodušeně...

VÉDY (14)

19.01.2022

Posloupnost je velmi důležitá skutečnost pro pochopení a z posloupnosti se rodí zákon. Už bylo řečeno, jak se utváří symbol A. Za ním následuje symbol B, který se odvozuje z védského kruhu. První dělení rozděluje kruh na poloviny. Tyto dvě poloviny jsou v tomto symbolu nad sebou. Zatímco A představuje stvořitele, B představuje stvořené. Stvořitel...

VÉDY (13)

12.01.2022

Pokud se člověk rozhodne pro duchovní cestu, potřebuje si osvojit duchovní princip. Princip, který mu dovolí dosáhnout výsledku, protože bez toho je to jen spousta slov o ničem. Je jasné, že slabikář je jen součást této cesty a velmi záleží na tom, jakého cíle chceme dosáhnout. Kromě víry je naším největším problémem závislost. Jsou určité...

VÉDY (12)

10.01.2022

Zákony. Postupně se otevírá další část poznání, která představuje opěrný bod védského učení. Tím přirozeně nemůže být žádné vědění, ale svědomí. Tyto zákony tak nejsou žádná nařízení, ale pochopení souvislostí. Jak bylo řečeno v předcházející části, existuje přirozená řada příčin a následků. Podobně jako když stavíme dům. Napřed vytvoříme základy,...

VÉDY (11)

09.01.2022

Z pohledu stvoření byla první utvořená věc trhlina. Toto slovo vyjadřuje, mimo jiné, pohyb mezi dvěma úrovněmi vědomí. Ale trhlina má z pohledu véd mnohem hlubší význam, protože je popisem určitého principu. První slabika je "tr", což znamená působení pohybu. Cosi se odděluje nebo pohybuje mezi dvěma skutečnostmi. Tímto utvářejícím pohybem vzniká v...