Vlákna stvoření poodhalují nový pohled na Vesmírné a Boží zákony, smysl života a další duchovní témata.

Část obsahu těchto stránek je určen pro registrované členy. Jak zaplatit příspěvek do členské sekce, se dozvíte zde: JAK ZAPLATIT


VÉDY (47)

15.05.2022

Jak nahoře, tak dole. Pokud říkáme, že vědomí potřebuje paměť, aby uchovávalo zkušenost, platí to naprosto stejně pro živly. Vzduch má schopnost uskutečňovat stav, ale pouze tehdy, pokud tento stav trvá. Je tedy nutné, aby stav trval, a to zajišťuje živel vody. Energie, kterou vytváříme, se v ní ukládá, což je dokázáno i vědeckými pokusy. Tento...

VÉDY (46)

13.05.2022

Otázka zní jak se propojit se Zemí. Odpověď pochopíte, pokud si uvědomíte, že Země je vaše tělo. Jak se chováte k Zemi, tak se chováte k sobě a naopak, jak se chováte k sobě, tak se chováte k Zemi. V nás je ona brána duchovního propojení. Proč to mají jednodušší ženy je logické, protože představují zemský protipól v rámci...

VÉDY (45)

09.05.2022

Védy. Asi si kladete důležitou otázku, kde se skutečné védy nachází. Odpověď zní prostě. Naleznete je ve stromech, ptácích i zvířatech, zákoutích řek, i v hlubokých vráskách Země. Védy představují nejvyšší duchovnost pozemského světa a rozumět védám znamená s tímto světem dokonale souznít. Naučit se jej milovat a objevit jazyk, který je klíčem k...

VÉDY (44)

04.05.2022

Trojitý pohár. Existuje trojitý kalich zrození. První se naplní, když se zrodíte do těla matky a tím vstoupíte do tohoto světa. Druhý když tělo matky opouštíte a zrodíte se do těla matky Země a třetí, když se zrodíte do své pravé podstaty. Stará moudrost praví, že pokud chcete dosáhnout úrovně védy, musíte naplnit všechny tři poháry. První je...