SLABIKÁŘ 101 - 150

Stvoření dokáže být fascinující, a to je důvod, proč nás výpravy za poznáním nikdy nepřestanou bavit. Není snadné některé skutečnosti objevit a popsat, a přesto se o to lidstvo od nepaměti pokouší. Někdy s úspěchem a někdy nikoliv. Ale jak víme, tak mnohdy je neúspěch a zmatení cílem, který se nám snaží někteří lidé vnutit. Pak nezbývá než se...

Skutečné duchovno je opravdu trochu jiné nežli líbivá slova uspokojující naše ego nebo církevní svět zákazů a příkazů. Pokud chceme, aby svět kolem nás vnímal naše proměny, musíme se rozhodovat svobodně na základě vlastní vůle. Jen tak se stáváme tím, oč usilujeme. Všechno to povídání kolem nás vede k pochopení, jak svět stvoření funguje. Mnozí z...

V prastarých dobách se vyučovalo, že existují dvě úrovně vlastností, o čemž už byla řeč. Jedna tvoří formu a druhá obsah. Máme paměť, což je forma, a do ní vkládáme různé vzpomínky, což je obsah. To znamená, že forma, vždy předchází obsah. Napřed musí něco být, aby do toho šlo cokoliv vložit. Máme fyzické tělo jako formu a do...

Duch je jako nádoba s vodou, dokud je čirá a zdravá, můžeme nekonečně čerpat ze zdroje svou životní sílu, která slouží našemu růstu. Jenže stačí jediná kapka jedu, a vše se změní. Uskutečněním síly ducha jsou schopnosti. Každá vnáší do našeho života určité možnosti a tím směřuje naši existenci. Jednoduše nemůžeme dělat věci, kterých nejsme schopni....

Zklidnění. Svět kolem nás je plný podnětů a mnohým z nich jsme vystaveni záměrně. Struktura tohoto systému je ve své podstatě psychologická hra, ve které jsou užívány nástroje, jejichž cílem je vás do této hry vtáhnout. Vše je vytvořeno tak, aby účast na této hře byla nevyhnutelnou. Aby systém mohl podle svého uvážení vstupovat do vašeho života,...

Svět stvoření není zdaleka tak jednoduchý, jak se může zdát, pokud setrváváme v nevědomosti. Pokud se ani nepokoušíme pochopit, že Země nebyla stvořena pro pohodlný a promarněný život. Jistě, někde uprostřed věku se zdá být čas nekonečným a zdánlivě se není nad čím vzrušovat. Máme před sebou spousty životů a spousty příležitostí. Ovšem pak jednou...

Horní a dolní Navi. Nebo také světlá a temná. V dávných dobách se mluvilo o pekle, o podsvětí, kde končí duše zatracených, ale v původních naukách jen o různých úrovních světů. Každá duše pak končí tam, kam ji zavedl její pozemský život. Píšeme o tom proto, že je velmi nebezpečné, pokud smysl pozemského života někdo zpochybňuje. Je to skutečná...

Zákony stvoření jsou jako vrstvy, kdy tak, jak vyspíváme, dostáváme se do platnosti stále vyšších a vyšších zákonů. Můžeme si to představit jako vrstvy cibule, které představují náš vnitřní růst. Proto na počátku procházíme zákony, které nás formují. Utváří naši bytostnou podstatu, ze které pak při svém růstu vycházíme. Nejdůležitějším principem je...

Zákony stvoření. Po tom všem, co už bylo napsáno, je to téma, které asi každého zajímá. A to už proto, že chceme vědět, co nás uvádí do souladu s podstatou stvoření. Nemá smysl si nalhávat, že jde o jednoduché téma, protože se do něj promítají otázky pravdy, dobra, moudrosti, ale i dosažené úrovně poznání. U něj by bylo možné...

Světy bohů. Pokud sledujeme lidskou společnost a vnímáme, jaké si volí cíle, je celkem zřetelné, že žijeme v ryze materialistické společnosti. Už dříve bylo řečeno, že i materialismus je částečně duchovní záležitostí, jen s tím, že naše cesta je nevědomá a zbavena moudrosti. To, že očekáváme moudrost, má svůj logický důvod, protože chceme, aby nás...