SLABIKÁŘ 101 - 150

Proč říkáme falešné já? I tato část nemusí být pro některé zcela zřejmá a opět nás zavádí do sféry vnitřního a vnějšího působení. Nejprve si potřebujeme uvědomit všechny souvislosti a především tu, že sem do tohoto světa přicházíme již jako vyvinutá bytost, i když nějakou dobu trvá, než se informace z vyšší sféry přenesou do nižší sféry. My máme...

Mnoho slov nepřináší zisk. To platí pro nás všechny. Stará pravda říká, že moudrost je poznat lidi kolem sebe, ale poznat sám sebe, je osvícení. Cesta do hlubiny sebe sama je provázena strachem z mnoha již zmíněných důvodů. Jedním z hlavních je, že v určitý okamžik nejsme tím, kým jsme si mysleli, že jsme. Že vše je jinak a celý...

Mysl. Naše povídání nás vede ke stále složitějším obrazům reality a my si potřebujeme pochopení co nejvíce ulehčit. Pokud se podíváme do minulosti, najdeme v jednom z popisů reality dva termíny, a to vyrýt a vytesat. Přirozeně že ten, kdo tvořil povětšinou náboženské texty, musel vycházet z úrovně myšlení své doby, a tak používal obraty...

Všichni jsme jen poutníci na cestách poznání. Kolem nás se opět probouzí duchovní svět, i když se tomu současné lidstvo snaží všemožně zabránit. Před mnoha tisíci let došlo ke změnám ve fyzickém světě, což mělo za následek, že se rozpadla duchovní podstata tohoto světa. To, co vidíme dnes, je pouhý stín dávné matrice utvářející lidskou realitu....

Symbol "D". Tento symbol znamená přibližně dílo a skládá se ze dvou částí, jedna představuje polovinu protikladu a druhá příčinu. To znamená, že naše konání se děje vždy s nějakým cílem, který je současně příčinou konání. Pro tento symbol platí důležitá poučka, která říká, že příčina a následek mají být v souladu. Pokud něco dělám, měl bych vědět,...

Čekání. Naše povídání vede k mnoha zjištěním, a ta celkem dobře vysvětlují, odkud a kam cesta vede. To, co už bylo řečeno a co je nutné si uvědomit, že použití určitých zbraní narušuje přirozené procesy na planetě, a když říkáme přirozené, myslíme procesy řízené zákony stvoření. K vychýlení dochází vlivem energie, která ovlivní vlastnosti hmoty....

Symbol "C" znamená celek. Samo slovo říká, že jde o skutečnosti, které existují a obsahují jakousi souvislost. Například život obsahuje narození, dětství, dospívání, mládí, dospělost, stáří a smrt. To vše tvoří celek života. Stejně jako například kořeny, kmen, koruna, listy a plody tvoří strom. I naše existence je složena z celků, které představují...

Proč? Většina lidí si klade tuto celkem zásadní otázku: proč mají lidé snahu se přiklánět k negativním vzorcům chování, když je naprosto jasné, že kladné vzorce jsou schopné vyřešit všechny naše problémy? Mnohdy to vypadá, jako kdyby život na Zemi nebyl o duchovním vzestupu, ale jakási sebevražedná mise, při které se snažíme dosáhnout co nejvíce...

Ve všech ohledech představují naše ctnosti dokonalý nástroj k dosažení cíle. Pravda, velmi těžko se v tomto světě prosazují, ale kdyby to bylo snadné, tak tu nikdo z nás není. V duchovní řeči je pro nás pozemský život cestou rozkvětu, jenže doposud zůstává náš Květ života zavřený. Z fyzického hlediska je mysl pomyslným vrcholem nervové soustavy. Z...

Život, který prožíváme, je složitý, plný radostných i bolestných okamžiků, které se do něj nevratně zapisují. Mnohdy se emočně pohybujeme takřka na hranici nervového zhroucení a marně se ptáme, proč máme tak těžký osud. A to je také jeden z oněch důležitých faktů, které potřebujeme pochopit. Často mluvíme o evoluci, nicméně o evoluci, ve které se...