BLOG

Jedním velkým tématem budoucnosti bude svobodná vůle a zodpovědnost. Ačkoliv jsou to oddělené vlastnosti, kráčejí ruku v ruce. Ono už pochopení toho, co je a co není svobodná vůle, je trochu složité, protože existujeme v realitě, kde se z přítomnosti rodí budoucnost a každé naše rozhodnutí, stejně jako každý skutek, přináší následky. Takže pokud...

To, k čemu se blížíme, je celospolečenská změna, které se v našich končinách uskutečňuje poprvé a která nás postaví před naprosto odlišný svět. Nestane se to ze dne na den, ale postupně narůstajícím tlakem, před kterým nebude úniku. Někdo možná nabude pocit, že se jedná o trest, ale ve skutečnosti trest končí. Naše vyhnanství se stává minulostí....

Je dobré si všimnout, že v tom co je napsáno, se veškerá pozornost soustředí do světa kolem nás, protože právě na něj nejen přenášíme zodpovědnost, ale také očekáváme, že bude řešit naše potřeby. Díky situaci, jaká v současnosti vládne, se nikdo necítí zodpovědným za to, co se ve společnosti děje a to proto, že se necítí zodpovědný za to kým...

Když se podíváme na současnou dobu, je pro většinu lidí postavena na systému, který už dávno zapomněl na princip výměny a nahradil ji vzájemným okrádáním. Zátěž, kterou na lidi přenáší, totiž zodpovědnost těch dole za ty nahoře, je pro mnoho lidí neúnosná. Pokud máte pocit, že to tak není, tak si všimněte, že se každý problém ve společnosti řeší...

O vodě se ví, že je schopná zachytávat různé energie, například emoce, nebo vyzařování určitého místa. A my při utváření vlastností a schopností děláme totéž. Aby se vlastnost mohla rozvinout, potřebujeme zkušenost, a zkušenost je složena z mnoha vrstev. Díky tomu pak máme některé vlastnosti propojené se strachy, touhami, přáními i odmítáním. A to...

Pokud si představíme samotný průběh evoluce, o které je řeč, celkem zřetelně před námi vyvstane jak minulost, tak i přítomnost. Necítíme jen zrychlování dějů, ale i ztráty čehosi, na čem byl doposud život postaven. Jako kdyby najednou nic nemělo skutečnou hodnotu a vše zdánlivě důležité je pouhý klam a přelud. To samozřejmě není pravda, protože to...

Smrt je jeden z nejsilnějších faktorů spojených se strachem. Je spojena s pocity zániku a definitivního konce, za kterým už není vůbec nic. Proto se lidé po tisíce let smrti bojí, i když vnímají i informace, že na druhé straně cosi je. Že ve skutečnosti procházíme reinkarnací jako dlouhodobým cyklem, který nám dovoluje v rámci tohoto světa vyrůst a...

Intuice je informační kanál, který nás propojuje se světem Stvořitele, a jdou přes ni podněty, které nejsme schopni zaznamenávat fyzickými smysly. Proto mluvíme o duchovním smyslu, jedním z několika, které se budou během času opět otevírat. Díky tomu bude i naše vnímání duchovního světa na vyšší úrovni, i když nebude mnoho lidí schopných onen svět...

Náš jazyk je jedinečný a obsahuje prvky, díky kterým v sobě nese prastaré vzorce myšlení. Ty nám dovolují mnohem hlouběji porozumět duchovním principům, než jakýkoliv jiný jazyk na světě, ovšem s tím, že jich můžeme využívat i k vychytralosti. Což znamená, že otevírají intelekt do mnoha směrů a mnohé z nich celkem logicky společnosti škodí. Dokonce...

Vodní cyklus

15.10.2020

Dávno tomu, co lidem bylo vše jasné a srozumitelné, přirozeně pokud tomu tak někdy bylo, protože minulost je zastřena šerem tajemství a mnohé z ní je nám neznámo. Ovšem s jistotou víme, že to, co se odehrává dnes, nemůže mít dlouhé trvání. Vzato do důsledku, jsou dva, tři tisíce let pouhým mžiknutím oka proti celé lidské minulosti, a nejen...