BLOG

Čím dále se v poznání dostáváme, tím více se odhaluje, jak obtížné je být si vědom sám sebe. Tuto skutečnost bychom mohli zařadit mezi schopnosti a je potřeba si ji v průběhu života vypěstovat. Někdo přirozeně namítne, že sebeuvědomění je u každého člověka stejné, protože tím jsme od přírody vybaveni. Jenže není a právě jeho hloubka je jedním ze...

Na téma viry

02.03.2021

Včera až do tří hodin ráno jsem vedl z mého hlediska nesmyslný rozhovor se Staříkem na téma viry. To je důvod, proč dnešní článek píšu sem. Už jsem jednou psal, že přesně tentýž průběh chřipky, který se spojuje s coronavirem, jsem prodělal dvakrát za sebou zhruba o rok dříve, než se zjevil v Číně. To byl jeden z důvodů,...

Jistěže prastará moudrost je úžasná, ale aplikovat ji na současnou společnost, je dosti složité. Je tu hodně znát přesvědčení, že to, jak se chováme a kým jsme, nemá žádný vliv na úroveň osobnosti. Toto přesvědčení vzrostlo nejvíce s genetickým výzkumem a tvrzením vědců, že DNA obsahuje klíč ke všemu, čím jsme. Což jinak řečeno znamená, že to, čím...

Naše mysl je důležitý nástroj, pokud chceme stvoření opravdu porozumět. A asi nejdůležitější je princip sebe-dotazování neboli kontemplace, pokud chcete. Mnoho lidí má zažito, že pokud něco nevím, nejsem schopen najít odpověď, což opravdu není pravda. Existuje vícero způsobů, jak k odpovědím dospět, a současně s tím stále více rozvíjet různé...

Můžeme to chápat jako lest od Stvořitele, který každému, kdo spadne do nejnižších úrovní evoluce, odebírá vědomí sebe sama, aby nebyl schopen rozpoznat kým je, a jakými je obdařen schopnostmi. Je to jako jakási dělící slupka, která naše vědomí propustí jen do úrovně, ve které se právě nacházíme a díky tomu nemůžeme svých schopností zneužít....

Tajemství zákona stvoření vložené do slov se odhaluje těžko, nicméně je docela jasné, že v dávných dobách byl jazyk utvářen tak, aby vedl k pochopení principu stvoření. Jednotlivé skutečnosti jsou v něm stále zahrnuty, ale je nutné je znovu objevit. Víme, že slabika Ra nepředstavovala jen Slunce, ale samotný prvopočátek věcí. Má tedy vztah ke...

První krok k pochopení a počátek cesty k souladu se zákony stvoření, je přijetí sebe sama. Současná společnost vytvořila mýtus výjimečnosti. Ta spočívá v odlišnosti. Být něčím jiným a něčím víc, než jsou ostatní. Vynikat z davu a získat tím výhody. Tím na sebe postupně bereme masku, která má vytvářet dojem pravosti a dokázat ostatním, že jsem...

Příroda... jak moc jsme s ní propojení? Všimla jsem si, že příroda mě přirozeně vrací do rovnováhy. Příroda, Země, živá bytost. Moc dobře ví, když jí to dovolíme. Když to i sobě dovolíme. Dostane nás tam, kam chce. Dostane nás tam, kam chceme my. Do přirozenosti. Jen je potřeba se ztišit na její úroveň. Dostat se jakoby za všechno, co...

Pochopit zákony stvoření je jakýsi základ, ale ten se odvíjí od moudrosti. A jeden z pilířů moudrosti je srozumitelnost jazyka. Na Zemi existuje mnoho jazyků, ale jen několik dokáže popsat povahu stvoření. Je určitě dost velké štěstí, že v naší domovině hovoříme jedním z těch nejdokonalejších. Jenže to samo nestačí, protože je potřeba slovům, která...

Zákon stvoření. Pokud chceme plně pochopit princip, je potřeba si uvědomit, že i když mluvíme o zákonech, nemáme tím na mysli, že něco zakazují nebo nařizují. Zákon Stvořitele přivozuje nevyhnutelné následky. V tom je základní rozdíl v chápání oproti náboženství a světské moci, které si represivním chováním vynucují poslušnost. Stvořitel nic...