BLOG

Opět jsem se rozhodl navrátit k tomuto tématu, protože se stává více než aktuální. Svět je v procesu změn, které se dotýkají každého člověka a stejně, jako se v universu neustále odehrává evoluční posun, tak systém, který na životě parazituje, se mu snaží zabránit. Vzniká tak konflikt, který je nevyhnutelný a pokud lidstvo dostatečně neprocitne, má...

Hledání odpovědí nás zavádí na rozcestí duchovna, protože kolem nás v rámci systému jednoduše neexistuje duchovní svět. Dá se říci, že plně fungovat ve společnosti můžete pouze na základě materialismu nebo jako příslušník některé oficiální církve. Pokud však chcete existovat v rámci společnosti a žít současně duchovním životem, asi brzo narazíte....

Samota má pro naše životy mnoho významů, od těch kladných až po ty záporné, ale je to pouhá definice stavu, a ten, ať se nám to líbí nebo ne, vytváříme sami. Nikdo opravdu nikdy sám být nemusí, i když to nikdy nejde samo od sebe. Bohužel je samota především produktem způsobu života a ten musíme změnit. Kdo nic nedělá, nic...

Současný svět je za hranici smysluplnosti. To čemu jsme se za socialismu smáli, je dnes holá realita. Lidé jsou uzamčeni ve světě bez jakékoliv vize. Bez napojení na své skutečné já a žijí podle vykonstruovaných vzorů ideálního člověka. Nebo lépe řečeno ideálního otroka. Zatímco nad otroky dávnověku práskal bič, dnes jsou to daně, poplatky a další...

Poslední a nejdůležitější na komunikaci, je úroveň Stvořitele. Je to tak proto, že Stvořitel vyžaduje určitou úroveň vyspělosti, aby člověk pochopil, co mu vlastně sděluje. Tady si člověk musí uvědomit, že Stvořitel nevidí svět našima očima a už vůbec jej nechápe stejně, jako my. Přesto je to nejčistší a nejdokonalejší zdroj informací pro náš...

V rámci stvoření existuje astrální sféra jako přirozená vrstva stvoření a obsahuje tvořivou energii vyživující planetární systémy. Tato sféra tak existuje všude tam, kde existují solární tělesa. Logicky tak prochází nejen celou galaxií, ale o určitou vzdálenost ji přesahuje. Tam někde existuje hranice světla a temnoty, která je důležitá pro všechny...

Práce s kolektivní myslí je jednodušší v tom, že k nám i tyto informace plynou samovolně. Nemusíme se snažit o žádnou techniku a ve své podstatě stačí zklidnění a omezení usilování. Dokud usilujeme, mozek se snaží nacházet informace tam, kde jsou převážně uloženy, a není schopen šum, který sám vytváří přerušit. Točí se stále v kruhu a hledá řešení...

Zdroje

17.08.2020

Existují různé zdroje informací, se kterými ve svém životě pracujeme, a jejich dopad na naše životy je různý. Dá se říci, že podle úrovně vyspělosti se napojujeme na určitý okruh informací, které nás ovlivňují, bez ohledu na to, jestli tak činíme vědomě či nikoliv. Základním a nejvíce užívaným je společnost. Jsou to lidé kolem nás, média, škola a...

Duchovní moudrost, je nám dána kombinací schopností, díky kterým dokážeme poznávat, chápat a přemýšlet o věcech. Jenže to samo o sobě nestačí, protože jak víme, tuto schopnost vlastníme všichni a zdaleka ne všechny považujeme za moudré. Proto je dobré si uvědomit, že se k moudrosti vážou určitá pravidla, díky kterým se vyhneme fatálním chybám....

Pravidla

07.08.2020

Lidský svět má své zákonitosti, které pramení jak ze samotné lidské povahy, tak i ze zákonů, které vesmír kolem nás formují a dávají mu pravidla, se kterými velmi často ve svých životech bojujeme. Tato pravidla, jak se zdá, velmi často odporují povaze života, který žijeme, a je velmi těžké se do nich vtěsnat. Lidé je považují za přítěž a není...