BLOG

VÉDY (49)

21.05.2022

Naším cílem je složit a pochopit význam symbolu svastiky. Zčásti jsme nastínili živel vody, který následuje za živlem vzduchu. To další, co si musíme uvědomit, je kmit. Ten znázorňuje další symbol, tentokrát kolovrat. Kolovrat má sice osm ramen, ale znázorňuje pohyb, takže má čtyři ramena ve dvou polohách. Jde o podobenství a to je potřeba...

VÉDY (48)

17.05.2022

Proč se snažíme tyto skutečnosti popsat? Podstata uskutečnění jakéhokoliv záměru spočívá v jednoduché větě: vím, co dělám. A to na všech úrovních své existence. Jak se mé chování projevuje na mé existenci. Velmi dlouhou dobu žijeme v přesvědčení, že člověk se má chovat tak, aby mu to přinášelo prospěch. A naše chování je z pohledu vědy dané díky...

VÉDY (47)

15.05.2022

Jak nahoře, tak dole. Pokud říkáme, že vědomí potřebuje paměť, aby uchovávalo zkušenost, platí to naprosto stejně pro živly. Vzduch má schopnost uskutečňovat stav, ale pouze tehdy, pokud tento stav trvá. Je tedy nutné, aby stav trval, a to zajišťuje živel vody. Energie, kterou vytváříme, se v ní ukládá, což je dokázáno i vědeckými pokusy. Tento...

VÉDY (46)

13.05.2022

Otázka zní jak se propojit se Zemí. Odpověď pochopíte, pokud si uvědomíte, že Země je vaše tělo. Jak se chováte k Zemi, tak se chováte k sobě a naopak, jak se chováte k sobě, tak se chováte k Zemi. V nás je ona brána duchovního propojení. Proč to mají jednodušší ženy je logické, protože představují zemský protipól v rámci...

VÉDY (45)

09.05.2022

Védy. Asi si kladete důležitou otázku, kde se skutečné védy nachází. Odpověď zní prostě. Naleznete je ve stromech, ptácích i zvířatech, zákoutích řek, i v hlubokých vráskách Země. Védy představují nejvyšší duchovnost pozemského světa a rozumět védám znamená s tímto světem dokonale souznít. Naučit se jej milovat a objevit jazyk, který je klíčem k...

VÉDY (44)

04.05.2022

Trojitý pohár. Existuje trojitý kalich zrození. První se naplní, když se zrodíte do těla matky a tím vstoupíte do tohoto světa. Druhý když tělo matky opouštíte a zrodíte se do těla matky Země a třetí, když se zrodíte do své pravé podstaty. Stará moudrost praví, že pokud chcete dosáhnout úrovně védy, musíte naplnit všechny tři poháry. První je...

VÉDY (43)

02.05.2022

Na naší pouti za poznáním a pochopením véd, se dostáváme k důležitému tématu, kterým je Země. První a velmi důležitý fakt, který je dobré pochopit, zní, že nežijeme na Zemi, ale v Zemi. Dá se to velmi trefně připodobnit k životu dítěte v děloze a vůbec není náhoda, že při různých příležitostech se nám tato skutečnost zobrazuje jako prožitek...

VÉDY (42)

29.04.2022

Používání slov je jedním ze stavebních kamenů magie. Jejich síla na nás může působit různě a díky tomu se ocitáme v různých situacích. Není ničím dáno, jak na určité slovo budeme reagovat, protože to určuje systém souvislostí, které utváří člověk pouze sám za sebe. Magii v tomto kontextu chápeme jako ovlivnění, působení na vědomí člověka. Ano...

VÉDY (41)

25.04.2022

Už se stalo zvykem, že popis, který je na začátku poměrně složitý, protože obsahuje technickou část, následně zjednodušíme na úroveň běžného myšlení. V předcházející části to byla technická stránka, jejíž výsledek lze shrnout do dělení na fyzickou a duchovní část. Fyzická část je vše, cokoliv slouží k zaznamenání obsahu a duch je právě onen obsah....

VÉDY (40)

25.04.2022

Vědomí, nevědomí a podvědomí spolu tvoří trojúhelník. Jsou to dva pasivní a jeden aktivní stav. Píšeme o tom proto, že pochopením tohoto principu se nám zjednoduší dosažení jakékoliv změny v našem životě. Zkuste si představit kmit, ve kterém tvoříme myšlenku. Je to dlouhá řada impulsů, ve které se z neurčitosti rodí forma. Určitost je forma. Vše,...