BLOG

VÉDY (101)

28.11.2022

Stav vědomí. Dá se to dobře přirovnat k malování obrazu, protože jej tvoří to, co je na něm namalováno. Ano, k obrazu si můžeme přiřadit různé asociace, ale tím se sám obraz nemění, pouze rozšiřujeme naše vnímání o další skutečnosti. Vědomí také vytváří asociace v rámci souvislostí, kterým souhrnně říkáme představa. Člověk vytváří představu a to...

VÉDY (100)

24.11.2022

Pochopení. Existují jakési tři úrovně myšlení. Poznat, pochopit, tvořit. Právě pochopení nám dovoluje poznání využívat a skrze tvoření získat zkušenost. Slovo tvoření v nás vyvolává různé představy, ale ve skutečnosti jde o vědomý proces. Nejde pouze například o malování, sochaření, ale o každou aktivitu, kterou vědomě vykonáváme. Právě to je stav,...

VÉDY (99)

18.11.2022

Vlastnosti. Pokud mluvíme o vlastnostech, vždy hledáme propojovací článek. Můžeme říci, že vlastnost je určitý zvuk, jenže budeme marně pátrat jaký. Proto potřebujeme trochu logiky a odvodit, že na počátku je znělost. Každá věc může vydávat zvuk a to znamená, že zní. Nedíváme se tak na jakýkoliv konkrétní zvuk, ale vlastnost, díky které se zvuk...

VÉDY (98)

16.11.2022

Malé pozastavení nad otázkou zrychlování času, nám docela jasně ukazuje, že všechny vymoženosti tohoto světa nám mohou přinést pohodlí, ale na samotný život to zdaleka nemusí mít příznivý vliv. Naše myšlení je proces, ve kterém se uskutečňuje zrození nás samotných. Přitom si stále musíme připomínat, že ačkoliv nám vědění přináší pochopení, jde...

Kam se ztrácí čas? Opět uvádím jeden článek nespadající do logické posloupnosti, ale protože jde o celkem důležité téma, dovolíme si přeskakovat. Článek navazuje na informace popisované výše, přesto se je pokusím krátce nastínit, aby bylo vše jasnější.

VÉDY (96)

08.11.2022

Mnohé bylo zodpovězeno a stále zbývá důležitá otázka, kdo jsme? K této odpovědi vede dlouhá cesta a mnoho lidí ještě stále očekává, že bude někým zodpovězena. Jenže tomu tak nebude, protože odpovědět si musí každý sám za sebe. Evoluce a život, ve kterém získáváme zkušenost, nás učí tvořit, a skrze tvoření vytvářet osobnost. To znamená, že jsme na...

VÉDY (95)

03.11.2022

Genetika a pudy spadají do sféry nižšího já. Jsou to jakási přednastavení, která tělu dávají jak způsob života, tak i fyzickou evoluční úroveň. Ta se projevuje skrze vlastnosti. V případě nižších evolučních vrstev se do těla může vtělit duše, v případě vyšších už se tělo bez duše neobejde. K tomu potřebujeme vědět, že ačkoliv je duše nejmenší možná...

VÉDY (94)

31.10.2022

Na úplném začátku procházíme evolučním systémem planety. Toto je velmi dobré pochopit, protože náš růst není volba, ale předurčený princip. Tento princip do nás vkládají pudy, které stanoví, jak se budeme chovat, čím se budeme živit, jestli budeme tuláci nebo hájit své teritorium, tvořit smečky, stáda, nebo budeme spíše samotáři. Stejně tak, kterou...

VÉDY (93)

27.10.2022

Kruh se uzavírá a vede nás zpět k počátku na konci Zlatého věku. Základy staré říše se rozpadly a z jejího popela povstala nová moc. Zbavena síly ducha začala spřádat plány na ovládnutí světa. Síla rodící se z podvědomí byla nahrazena myšlenkou. Touha spojit svět moudrosti se změnila v touhu zotročit národy pod jednou nadvládou. Bezvýznamní,...

VÉDY (92)

25.10.2022

Porozumění. Pokud člověk začne rozumět skutečnostem, díky kterým postupně prochází do jednotlivých sfér, přestane vytvářet zmatené představy. To oč tu jde, je rozkvět nejen uvnitř, ale i vně. Dá se říci, že život je tím bohatší, čím rozvinutější je on a současně i vrstva, ve které existuje. V současnosti se hodně používá slovo dimenze, nebo x-tý...