BLOG

VÉDY (85)

03.10.2022

Naše existence musí být celistvá, protože nic, co není úplné, nemůže existovat. Představte si kruh, který je složen z určitého počtu vlastností. Některé si do života přinášíme jako talenty a ty už jsou pevně ukotvené, a jiné představují výzvu, kterou musíme zažít. Znovu si tím připomínáme, že o našem životě rozhoduje vnitřní stav. Vnější události...

VÉDY (84)

27.09.2022

Porozumět slovům nám dovoluje začít chápat. Nejde jen o písmena a slabiky, ale o pochopení celku, a v něm je význam slov zásadní. Pokud hledáme odpovědi, je celkem důležité, jestli nám dávají smysl nebo jen líbivě zní. A jestliže postupujeme správně, je velmi jednoduché z jedné vrstvy poznání odvodit další a to bez potřeby knih a učitelů, kteří nám...

VÉDY (83)

26.09.2022

Pokud v nás procitá květ života, nutně se to projeví v naší podvědomé sféře. A přesně sem nás také naše povídání vede, protože podvědomí je spojeno s vyšším já. Naše chápání reality je přirozeně spojeno s pojmy, které používáme, a které vyvolávají představy. Když používáme například pojem podvědomí, nutně jej provází představa, že je pod vědomím...

VÉDY (82)

19.09.2022

Slovo dokonané se odvozuje od slova konat, což nám říká, že vlastnost uskutečňujeme konáním. Její využívání ji přenáší do duchovní sféry a díky tomu se naplňuje smysl života. V dávných dobách se používalo označení pravé a nepravé já. Pravé neboli uskutečněné se dnes nazývá vyšší já a pozemské, které zde uskutečňujeme jako nepravé, dnes nazýváme...

VÉDY (81)

16.09.2022

Ano, výsledkem závěru předchozí části je jednoduché tvrzení, že člověk tomu, co dělá, nerozuměl. Proto nikdy nedělejte to, čemu nerozumíte. Nikdy nepodléhejte tvrzení ostatních a nikdy se neřiďte větou: "zkusit se má vše". Za některé pokusy se platí velmi krutou zkušeností. Nicméně to znamená, že skutečnou oporou v životě není víra, ale vědění. A...

VÉDY (80)

16.09.2022

K popisu zákonů stvoření bylo řečeno mnoho, a přesto je to jen zlomek celého poznání. Poznání, které nám dovoluje otevřít svůj vnitřní svět bohatství. Opět se navracíme k myšlence, jak složité je uskutečnit kvalitní život v současné společnosti, protože to co se nalézá na jejím vrcholu, si nejen nepřeje kvalitní život pro ty pod nimi, ale ani sami...

VÉDY (79)

09.09.2022

V předcházející části zaznělo mnoho myšlenek, ale je dobré a potřebné si je nějak zařadit. Zařazením myslíme dát význam slovům a tím i logickou návaznost. Bez ní budeme chápat jen těžko, a čím více budeme myšlenky jen vršit, tím méně se v nich vyznáme. Toto je podstata slabikáře, který má za cíl slova popsat. Proto se o něj zajímáme,...

VÉDY (78)

08.09.2022

Rozdíl. Vysvětlit základní rozdíl mezi moudrostí a vyspělostí lze celkem jednoduše. Vyspělost je to, čím jsme a moudrost to, co víme. Pokud se na to podíváme od narození, tak vyspělost je to, s čím se narodíme a moudrost to, co díky tomu získáme. K pochopení této skutečnosti vede pochopení principu uskutečnění. Podle zákona stvoření je uskutečněno...

VÉDY (77)

02.09.2022

Řekněme, že existuje sféra, které můžeme říkat nejvyšší moudrost, Stvořitel, nebo pouze vesmír. Ačkoliv by člověk měl mít vůči moudrosti úctu, což se dnes nenosí, není tu nikdo, kdo by ji vyžadoval anebo dokonce trestal za neposlušnost. Ve stvoření každý tvoří svůj vlastní osud. To je také důvod, proč k nejvyšší moudrosti vzhlížíme a žádáme...

VÉDY (76)

01.09.2022

Z pohledu stvoření jsou vlastnosti základní stavební jednotka a z pohledu evoluce pak rozvíjejí a tvoří, pokud jsou využívány konstruktivně. Současné duchovní nauky některým skutečnostem nepřikládají žádný význam, a to přesto, že jsou pro pochopení naprosto zásadní. Ostatně i věda, i když s vlastnostmi materiálů pracuje, naprosto ignoruje fakt, že...