BLOG

S předchozím článkem souvisí pojem svoboda. První dvě písmena najdeme například ve slově svatý, a to znamená neměnný. Samotné spojení písmen odkazuje na souvislost uvnitř. Další písmena spojují dva okruhy. Okruh stvoření a okruh díla. Poslední dvě písmena, "DA" znamenají vědomé konání. Rada, nálada, zásada a tak dále. Svoboda vzniká vědomým konáním...

Od slova pravda, se odvozuje slovo právo. Opět jsme svědky podvodu, protože právo je postaveno na svobodném rozhodování. A jistě není náhoda, že bylo zaměněno za zákon. Právo, právník, náprava, právní výklad. To vše jsou slova, jejichž význam je na kilometry vzdálen původnímu způsobu používání. Právo je o vztahu příčiny a následku. Platí tu věta,...

Určitě znáte větu: na počátku bylo slovo. Tato věta, vytržená z kontextu, hovoří o vzniku myšlení a nikoliv stvoření. Má přímý vztah k uvědomování a představuje zásadní zlom na cestě k moudrosti. Přesně touto větou počínají védy. Pomni člověče, že na počátku bylo slovo, které moudré osvobozuje z tenat věků. Bez moudrosti tě tvá slova uvězní v klamu...

Míru novosti neurčuje čas, ale věky. Tato prastará moudrost naznačuje, že dívat se na stvoření určováním časových úseků, je chyba. Co je to věk? Podle slabikáře bychom dospěli k podivné formulaci, která říká, vše co se vztahuje k uvědomování. Toto asi překračuje běžné chápání, pokud nepochopíme, že uvědomováním je tvořeno naprosto vše. Pokud...

Rozkvět. Určitě zajímavé slovo, o kterém je dobré přemýšlet. A nejen přemýšlet, protože se v něm skrývají důležité odpovědi. Naše otázka, co bylo na počátku, vede k známé větě: "jsem tím, kým jsem. Ačkoliv byla vložena do úst židovského boha, nebo toho, který je jako bůh popisován, není s ním nijak spojena a ve skutečnosti ji na dotaz "kdo...

Přesvědčení. Ve slabikáři dostávají slova vlastní význam a velmi často nás vedou k asociacím, o kterých ani nepřemýšlíme. Slovo přesvědčení má základ ve slově svědectví, tedy být svědkem nebo přijmout názor člověka, který svědkem byl. Jenže jde o něco dál a znamená přes svědectví, což je daleko horší, protože jde o potlačení původního vědění...

Chyby. V rámci duchovního myšlení se vžilo, že velmi mnoho povahových rysů se chápe jako chyba. Ne všichni to tak vidí, ale pokud navštívíte nějakého poradce a budete se bavit o tom, že jste například introvert, vždycky na to bude nahlížet jako na nedostatek. Za klady se považují laskavost, tolerance, ohleduplnost a další, ale uzavřenost se chápe...

SLABIKÁŘ (9)

03.01.2023

Ve starém učení bychom našli zvláštní popis, který říká, že vesmír nemá žádný rozměr. Vím, že to zní divně, ale vše o čem můžeme mluvit, jako o vzdálenostech, tvarech barvách a mnohém dalším, je součást stvoření, nikoliv vesmíru samotného. Proč to říkáme? Protože naše smysly jsou uzpůsobeny na vytváření vjemu. Vytváření a nikoliv pouhé vnímání....

SLABIKÁŘ (8)

26.12.2022

O psaní. Tento článek opět po nějaké době hovoří mimo téma a pokusím se v něm vysvětlit některá fakta ohledně toho, jak se tyto texty rodí. To první co je dobré uvést k tomuto tématu, že o obsahu nerozhoduje vědění, ale stav. Já vím, že to pro mnoho lidí zní jako fikce, ale prostě to tak je a rovnou...

SLABIKÁŘ (7)

25.12.2022

Vesmír. Co o něm víme? V současnosti se hodně razí názor čehosi, co nazýváme holografický vesmír. Mnoho lidí této myšlence podléhá a pokračuje vizí, kterou přinesl film Matrix. Jistě, jde o představu, která vzniká díky rozdílnosti. My, pokud by mělo být dokonale pochopeno vše, co jest, bychom se museli tím vším stát. Abychom pochopili strom, musíme...