SLABIKÁŘ 1 - 50

Zjednodušená definice říká, že vše, co v sobě utváříme, má vést ke konstruktivnímu procesu. Asi by bylo nošení dříví do lesa připomínat, že i černá magie je postavena na zákonech stvoření. Tím se navracíme do dávných dob k civilizacím, které těmto procesům rozuměly a dokázaly jich využívat. V té době se vědělo, že zákony stvoření nepřinášejí jen...

Pokud bychom se mohli dívat na náš svět nezaujatýma očima, po počátečním zděšení by nám to přišlo směšné. Lidstvo, které má nekonečno možností na dosah, se samo sobě snaží zabránit jich dosáhnout. A to dokonce takovými prostředky, jako je otroctví, války, hladomory, nemoci a podobně. Jak bylo řečeno, trvá to již několik tisíc let a má to vztah k...

Karma a otázky kolem ní nás provází již několik tisíc let a v jistém smyslu ji ve skutečnosti nikdo moc nerozumí. Je to tím, že se tu prolínají různé skutečnosti, které se zrodily v době, kam náš popis dějin nesahá. Ano před miliony let se zrodil princip reinkarnací, přechodových světů, dohod, stejně jako evolučních principů, ve kterých sice...

Rovnováha je schopnost. Neděje se sama od sebe a vyžaduje naši plnou pozornost, cvik a vůli. Symbolem dokonalé rovnováhy je svastika. Ta nám říká, že emoce řídí mysl, mysl řídí emoce, vůle vědomí a vědomí vůli. Tento princip, ve kterém je vše spojeno do pomyslných ramen vah, nám jasně ukazuje, že síly, které stojí proti sobě, se vzájemným působením...

Všechno to, co bylo řečeno, je důležité a všechno to znamená, že začnu konat ve svém vlastním zájmu bez ohledu na to, jestli s tím někdo souhlasí nebo ne. Jistěže Slabikář je úžasná záležitost, ale jako se vším, potřebuji nejdříve pochopit, k čemu to je. Popis stvoření, ze kterého vzešla základní symbolika, nás učí, že děj, o kterém mluvíme,...

V předcházející části bylo otevřeno téma tvořivé síly. Co o ní víme? Velmi mnoho lidí předpokládá, že s touto řekněme výbavou se již rodíme a z určité části je to pravda. Jenže k tomu, aby nám také sloužila, se k ní potřebujeme dostat. Existují různé oblasti, ve kterých ji lze uplatnit a v současnosti je asi tou nejdůležitější moudrost....

Rovnováha. Je vícero pojmů, které se vztahují ke stavu přirozenosti. Pokud chceme tento termín pochopit, musíme se vydat o něco hlouběji do světa stvoření. Nauka o myšlení nám říká, že z věcí, o kterých přemýšlíme, se stávají nástroje, kterými přemýšlíme. Zde se nalézá ukryto mnoho pravd, o kterých píšeme. A také absolutně největší záludnost,...

V slovech je ukryt obraz stvoření. Slovo podle slabikáře můžeme popsat jako okruh v okruhu. To už je nám celkem známé spojení, které říká, že tvoříme z toho, co bylo stvořeno. Stejný sled písmen nacházíme například ve slově oko. Okruh vztahující se k okruhu. Svět vnější vůči světu vnitřnímu. Ačkoliv se opět nezdá, že jde o důležité skutečnosti,...

Dá se říci, že způsob života, který vedeme, nám samotným, aniž to vůbec tušíme, způsobuje problémy. Asi si řeknete, že je to vlastně paradox, protože v čase, kdy potřebujeme řešit určité problémy, se naše myšlení chová naprosto opačně a řešení nám ztěžuje. V duchovních učeních dávnověku se hodně času věnovalo sebekontrole. To je jeden ze způsobů,...

Předcházející článek byl nástinem toho, o čem chceme mluvit. Máme tu to, čemu říkáme přirozený stav, do kterého se většina lidí narodí a kdy se postupně zapojují všechna centra, která se podílí na naší existenci, a kterým říkáme schopnosti. Myšlení je souhrnný název pro různé aktivity, které se na tvorbě myšlenky podílejí, ať už přímo nebo při...