SLABIKÁŘ 51 - 100

Následující úvahy jsou filozofické povahy a tak se může stát, že je nebude až tak snadné pochopit. Dělám to proto, abych poupravil náš pohled na jeden z nejrozšířenějších mýtů současnosti, kterému říkáme "přítomný okamžik". Všichni víme, že současné nauky obsahují toto paradigma, které říká, že musíte žít přítomným okamžikem a jedině tak dokážete...

Slovo moudrost má v našem slovníku zvláštní postavení, protože představuje jakousi metu, ve které spatřujeme nejvyšší stav naší mysli. Schopnost plně vnímat a chápat podstatu života. Podle slabikáře je to vnitřní stav rozkvětu v pozemském světě. Asi nemá smysl zdůrazňovat, že život v plně duchovním nebo fyzickém světě není zcela shodný. Tuto otázku...

Posvátné kolo řídí naše životy, a proto byla pro nás Slovany posvátná i s ním spojená symbolika. Svarog jako symbol představuje cyklus, a to jak na fyzické, tak i duchovní úrovni. Opět se vracíme k tvrzení, že principy se na všech úrovních musí shodovat, jinak nemohou tvořit jednu věc. A život, ať už fyzický nebo duchovní, jednu věc tvoří....

Dáváme si záležet na detailech. My můžeme sebe sama přirovnat k podivuhodnému mechanismu, který nám dovoluje vkládat do soukolí utváření taková kola, která si sami vybereme. Díky tomu je onen životní pohyb v našem nitru u každého jiný. U každého nabízí jiný osobní prožitek. To, co vyhledáváme, jsou pocity, na nichž je postaven celý náš život....

Naše slova promlouvají. Mluví zřetelně a jasně, pokud si plně uvědomíme, co říkají. Například prastaré slovo pomni, které chápeme, jako vzpomeň si. Ale stejně jako v něm nacházíme význam vzpomeň si, nacházíme v něm i význam mnout. Například pomni v prstech list jitrocele. Tedy zjemni ho. Jaká to záhada že? Přesto ji lze celkem dobře vysvětit. My...

Víra je cesta počátku. Mnoho lidí je přesvědčeno, že víra je plně duchovním nástrojem. Jenže to tak úplně není, protože nám dovoluje se vydat za vznešeným cílem. Přirozeně se nemůžeme vydat za cílem, o kterém naprosto nic nevíme. Je to doslova fata morgána stvořená naší představou, a čím déle na ní pracujeme, tím více se v nás hromadí touha to...

Jakýkoliv důkaz neexistence je potvrzením, tedy důkazem existence. Protože v rámci neexistujícího nelze žádný důkaz vytvořit. Pokud by byla realita hologram a neexistovala, pak by neexistovaly ani důkazy, že jde o hologram. Je to vlastně jednoduché a někdy jsme svědky tvrzení, která z jednoduchého důvodu a bez přemýšlení můžeme považovat za projev...

Stále platí, že všechna slova jsou nám málo platná, pokud nechápeme smysl. A smysl toho, o čem je řeč, spočívá v soustředění pozornosti do svého nitra. Jde o téma sebekontroly, což je další z duchovních mezníků, k němuž se snažíme dospět. Být schopen překonávat vliv podvědomí vůlí. Proč? Princip myšlení je pro fyzickou sféru, kde se nachází...

Jak se stát duchovním? Tato otázka se dotýká velkého počtu lidí a dnes lze jen stěží tvrdit, že současné duchovno je opravdu duchovnem. Naše jednání a hlavně mysl je zaměřena na vnější prostor a neustále vyhledává podněty, nebo se je snaží sama vyvolávat. Stav klidu je až to poslední, od čeho očekáváme, že nás někam posune. Jenže ono vlastně...

Naše lidské bádání v dávných dobách dospělo k objevu genetiky a pro vědu to znamenalo, že definitivně vyřešila záhadu lidské existence. Všemocné geny určují, jakou máme barvu kůže, výšku, šířku, povahu, předpoklady a tak dále. Jenže jak šel čas, vědci museli připustit, že čím více bádají, tím méně tomu rozumí a dalo by se očekávat, že postulát...