SLABIKÁŘ 51 - 100

Přesto. Ať už se díváme na současnou společnost jakkoliv, je nutné si stále uvědomovat, že jde o produkt evoluce. Takže přesto, že ve vztahu k fyzickým požitkům zašla příliš daleko, jde o nevyhnutelný proces. Ano, člověk možná udělal chybu, když v podstatě nahradil sféru duchovní sférou fyzickou. Otázka jestli to mohlo být jinak, nemá odpověď....

Pokračujeme dál v našem povídání o duši. Z řečeného vyplývá, že na počátku existuje duše v nepoznaném stavu, a to je číslo nula. Jenže kolem ní neexistuje prázdnota. Ostatně prázdnota v pravém slova smyslu neexistuje vůbec. Díky změně původního stavu, který existoval před stvořením, zanikl i stav nebytí. To, díky protikladům, je doslova vše něco,...

Počátek. Posvátná čísla jsou důležitá, pokud chceme proniknout do principu stvoření, nikoliv pokud chceme balamutit lidi nesmysly. Každé číslo má svůj duchovní význam jako popis skutečnosti. Proniknout do jejich tajemství znamená porozumět procesům, které se v našem myšlení odehrávají, a které velmi často ani nepostřehneme, protože jsou pro nás...

Fyzika má své zákonitosti a v nich existuje poznaný a nepoznaný stav. Takže máte před sebou například strom, ale absolutně netušíte, o co jde. Vnímáte celek jako takový, ale nic víc, to je stav nula. Tato nula v nepoznaném stavu je prázdná a to nás vede k počátku stvoření, kdy se nacházíme ve stavu, kterému říkáme blaženost. Ta se...

Už byla řeč o tom, že máme související slova, která zdánlivě znamenají totéž. Jenže, jak už také víme, se tak děje, protože došlo ke ztrátě původního významu. My dnes používáme pro vyjádření schopnosti myslet slovo intelekt, jeho ekvivalent v češtině zní chytrost. Pokud zabrousíme do slabikáře, tak toto slovo znamená po písmenech mnohost, spojovat,...

Bludný kruh. Každý člověk toto spojení slov slyšel, ale málokoho napadne, že jde o duchovní princip. Je to kruh, na kterém není vyznačen cíl. Jednoduše běháte stále dokola bez jakéhokoliv výsledku. To, co bludný kruh rozbíjí, je bod určující počátek a konec. Jak bylo řečeno, tak Stvořitel rozdělil původní kruh na protiklady, a tak vzniklo podle...

Je to tak, v posledních článcích mluvíme o zvláštních věcech, které i kdyby věda objevila, tak zůstanou utajené, ale něco málo o nich lze nalézt ve starých textech. Opakování cyklů je v podstatě nosným tématem prastarých učení a jsou v nich považována za velmi důležité. Můžeme předpokládat, že tomu tak bylo i v našich končinách, i když se nám mnoho...

Existuje pravidlo, které nám v jistém smyslu dokáže na naší cestě podrazit nohy a je nutné jej znát. Toto pravidlo říká, že Stvořitel na všechny vaše otázky odpovídá kladně. Pokud se zeptáte, jestli jste krásní, odpoví ano. Pokud se zeptáte, jestli jste oškliví, odpoví ano. Je to vlastně velmi jednoduché, ale ve vzduchu visí otázka, proč to dělá?...

Už jsme dost naznačili, že znaky v abecedě nejsou pouhá písmena. Že mají daleko hlubší význam a propojují zvuk s určitou vlastností. Díky tomu můžeme mluvit o vícerozměrné symbolice. Náš hlavní zájem směřuje k otázkám, jestli lze pomocí slova aktivovat určité dění. Pokud jde o vnitřní stav, tak je to celkem jisté, ovšem vnější stav se vůči našim...

V rámci evoluce uvažujeme o zdrojích životní síly. Je to proto, že jsou součástí existence a my je nutně potřebujeme, ať už se nacházíme na jakékoliv úrovni vyspělosti. Pro Zemi platí tři úrovně. První je parazitická, protože jsme na zdroj napojeni přes přijímání potravy, kterou životní síla vytvořila kolem nás. Cosi životní energii vytvoří, uloží...