SLABIKÁŘ 151-200

Asi největším pronásledovatelem v našem životě jsou výčitky svědomí. A je celkem jedno, jestli vyčítáme cosi sobě nebo někomu, kdo nám v životě ublížil. Slovo vyčítat, je odvozeno od slova čítat, tedy počítat. Toto je velmi dobré si uvědomit, protože když vypočítáváme, používáme logiku a matematické vzorce. Naši předci dobře věděli, že naše...

Dolní zákon. O tomto tématu lze napsat opravdu mnoho, ale jako základ potřebujeme pochopit, že nejde o zákon zavazující, ale vylučující. Jde o to, vyloučit ty vzorce chování, které poškozují jak člověka, tak celou společnost, ale k ničemu nezavazují. Tento princip řídí celou galaxii a není pro nás snadno pochopitelným. Vše zjednodušíme do věty:...

Jsou věci, které se takřka nedají vysvětlit. Ostatně proto používáme i v těchto článcích konkrétní slova, protože nás přibližují uvědomění si určitého obrazu. To, že je stvoření nezpochybnitelné, neznamená, že je nezměnitelné. Tím se přibližujeme k tomu, co můžeme nazvat "stav Stvořitele". Jde o zásadní část stvoření, která určuje, co od světa, ve...

SLABIKÁŘ 151

08.07.2024

O stvoření bylo řečeno, že je nezpochybnitelným. Tento termín nás zavádí do světa pravděpodobností, protože jak víme, tak pochybovat lze o všem. Otázka zní, odkud se to vzalo. O vůli bylo řečeno mnohé a to, co musí být zvýrazněno, je princip, ve kterém pouze vůle dokáže soustředit energii do duchovního vzestupu. Jenže právě tady se rodí otázka,...