Vlákna stvoření poodhalují nový pohled na Vesmírné a Boží zákony, smysl života a další duchovní témata.

Část obsahu těchto stránek je určen pro registrované členy. Jak zaplatit příspěvek do členské sekce, se dozvíte zde: JAK ZAPLATIT


VÉDY (60)

30.06.2022

Jak to Stvořitel udělal. Popis této části opravdu existuje a najdeme jej v knize Sefer Jecira, která je sice součástí židovské tradice, ale její původ se údajně nachází u Chaldejců. Ten popis je až primitivně jednoduchý a říká, že spojil jedno s druhým. Představte si, že máte čtyři barevné kruhy, které rozdělíte na polovinu, a polovinu každého z...

VÉDY (59)

27.06.2022

Skládání. Pokud chceme porozumět, potřebujeme pochopit souvislosti. Jejich hledání je alfa i omega obnovení slabikáře, protože k nějakému prastarému popisu se dostaneme těžko. To co hledáme, je dokonalá logika, o kterou se můžeme ve svém bádání opřít. Máme například čtveřici živlů a bylo řečeno to nejdůležitější, protože čtvrtý skrze první tři...

VÉDY (58)

24.06.2022

Živly. Jak doopravdy zapadá tento princip do světa, ve kterém žijeme? Toto poznání je z jistého pohledu důležité, protože ozřejmuje slabikář, spolu s některými symboly jako svastika, kolovrat, nebo védský kruh. Pro živly platí, že ze základního vzoru, který je velmi jednoduchý, postupně vytváříme stále složitější a složitější obrazy, stejně jako u...

VÉDY (57)

22.06.2022

Ano, je to složité začít svět kolem nás vidět jinak. Začít se pozvolna probouzet a plně si uvědomit, že duchovní cesta není list popsaného papíru, ale proces objevování a kultivování sebe sama. Všechna náboženství byla postavena na kultu, který pravou duchovní cestu nahradil uctíváním a bludnou filozofií. Tady nemluvíme o chybě, protože to, co...

VÉDY (56)

15.06.2022

Pokud se chováme v souladu se zákony stvoření, zákon v nás vyvolává rozkvět. A tady už se dostáváme k samé podstatě véd, což je princip rozkvětu. Právě tento princip způsobuje, že se nám systém snaží všemi prostředky souladu se zákony stvoření zabránit. V současnosti se hodně řeší otázka, co je důležitější, jestli svoboda nebo bezpečnost? Jak na to...