Vlákna stvoření poodhalují nový pohled na Vesmírné a Boží zákony, smysl života a další duchovní témata.

Část obsahu těchto stránek je určen pro registrované členy. Jak zaplatit příspěvek do členské sekce, se dozvíte zde: JAK ZAPLATIT


Systém. Pokud mluvíme o systému, tak je to sféra moci, která stojí v pozadí všech událostí a sleduje především své vlastní zájmy. My, jako ti, kdo se snaží žít nezávisle a svobodně, v něm vidíme zlo a prosazujeme svět, ve kterém systém zanikne. Jde o celkem složitou záležitost, protože systém za tisíce a tisíce let v tomto světě zakořenil tak,...

Co je vlastně zasvěcení? Každý z nás přichází do života s určitým záměrem a toho se skrze plán snaží dosáhnout. Nám je dáno vidět okolnosti našeho života, ale nikoliv příčiny, protože pak by se těm bolestným snažil každý vyhnout. Přesto se může stát, že je v našem plánu neexistovat jen sám pro sebe a předat určité množství vědění, které dokáže...

Opět jsem se rozhodl navrátit k tomuto tématu, protože se stává více než aktuální. Svět je v procesu změn, které se dotýkají každého člověka a stejně, jako se v universu neustále odehrává evoluční posun, tak systém, který na životě parazituje, se mu snaží zabránit. Vzniká tak konflikt, který je nevyhnutelný a pokud lidstvo dostatečně neprocitne, má...

Hledání odpovědí nás zavádí na rozcestí duchovna, protože kolem nás v rámci systému jednoduše neexistuje duchovní svět. Dá se říci, že plně fungovat ve společnosti můžete pouze na základě materialismu nebo jako příslušník některé oficiální církve. Pokud však chcete existovat v rámci společnosti a žít současně duchovním životem, asi brzo narazíte....