Vlákna stvoření poodhalují nový pohled na Vesmírné a Boží zákony, smysl života a další duchovní témata.

Část obsahu těchto stránek je určen pro registrované členy. Jak zaplatit příspěvek do členské sekce, se dozvíte zde: JAK ZAPLATIT


Naše mysl je zahlcená a přijímáme extrémní množství informací. To způsobuje, že je nedokážeme zpracovat a výsledkem je, že nemáme tušení, co v hlavě nosíme. Ono to zní jako zdánlivá banalita, jenže není, protože tatáž přechodná paměť, ve které se shromažďují tato data, slouží i k vytváření našeho přítomného okamžiku. Je to dáno tím, že vše, co v...

V rámci hledání duchovní podstaty se ukazuje, že všechny části jako jsou pudy, city a mysl jsou propojené a přirozeně se všemi musíme pracovat. Na každé úrovni se mohou objevovat vzorce, které našemu životu neprospívají. Jenže i když nám neprospívají, jsou téměř nezbytné pro život v současné společnosti. A to nám zase ukazuje, jak moc je tato...

Nevědomí samo o sobě skrývá podstatnou část nás samotných a na povrch vystupuje jen malé procento ze všech dějů, které se v našem nitru odehrávají. Problém spočívá v tom, že vždy víme, co chceme udělat, ale málokdy proč. Naše motivace je skrytou součástí osobnosti. Jednoduše to chápeme jako to, co jsme, neboli svou vlastní přirozenost. Jenže právě...

Z napsaného vyplývá, že naše vědomí a podvědomí vytváří určitý poměr, který lze asi nejsnáze definovat jako onu pověstnou špičku ledovce. Čím méně se naše vlastní existence promítá do vědomí, tím více podléháme jak samotným nevědomím procesům, tak i vlivu okolního prostředí, které si s námi hraje doslova jako kočka s myší. A potom tedy hledáme...

V okamžiku, kdy nastává nedostatek energie, vždy si ji nejvíce berou centra, která zajišťují životní funkce. Jako první jsou pudy, které se nachází v pánevní oblasti a spolu s nimi i sexuální energie, zajišťující rozmnožování. Tento princip se vine celou naší minulostí, kam až z přítomnosti dohlédneme. Jsou to kořeny, kterými ukotvujeme svou...