Vlákna stvoření poodhalují nový pohled na Vesmírné a Boží zákony, smysl života a další duchovní témata.

Část obsahu těchto stránek je určen pro registrované členy. Jak zaplatit příspěvek do členské sekce, se dozvíte zde: JAK ZAPLATIT


Jedním velkým tématem budoucnosti bude svobodná vůle a zodpovědnost. Ačkoliv jsou to oddělené vlastnosti, kráčejí ruku v ruce. Ono už pochopení toho, co je a co není svobodná vůle, je trochu složité, protože existujeme v realitě, kde se z přítomnosti rodí budoucnost a každé naše rozhodnutí, stejně jako každý skutek, přináší následky. Takže pokud...

To, k čemu se blížíme, je celospolečenská změna, které se v našich končinách uskutečňuje poprvé a která nás postaví před naprosto odlišný svět. Nestane se to ze dne na den, ale postupně narůstajícím tlakem, před kterým nebude úniku. Někdo možná nabude pocit, že se jedná o trest, ale ve skutečnosti trest končí. Naše vyhnanství se stává minulostí....

Je dobré si všimnout, že v tom co je napsáno, se veškerá pozornost soustředí do světa kolem nás, protože právě na něj nejen přenášíme zodpovědnost, ale také očekáváme, že bude řešit naše potřeby. Díky situaci, jaká v současnosti vládne, se nikdo necítí zodpovědným za to, co se ve společnosti děje a to proto, že se necítí zodpovědný za to kým...

Když se podíváme na současnou dobu, je pro většinu lidí postavena na systému, který už dávno zapomněl na princip výměny a nahradil ji vzájemným okrádáním. Zátěž, kterou na lidi přenáší, totiž zodpovědnost těch dole za ty nahoře, je pro mnoho lidí neúnosná. Pokud máte pocit, že to tak není, tak si všimněte, že se každý problém ve společnosti řeší...