Vlákna stvoření poodhalují nový pohled na Vesmírné a Boží zákony, smysl života a další duchovní témata.

Část obsahu těchto stránek je určen pro registrované členy. Jak zaplatit příspěvek do členské sekce, se dozvíte zde: JAK ZAPLATIT


To co se nám zřetelně ukazuje, je horní a dolní zákon. Už se o něm hovořilo, i o tom, že horní a dolní je jen pojmenování, které nevystihuje podstatu. Stejně tak by bylo možné říkat přední a zadní, levý a pravý atp. Horní a dolní tj. vnější a vnitřní. I tady by šlo dlouze spekulovat, co je vnější a co...

Současný svět je lapen v podivné iluzi, ze které, jak to vypadá, nevede žádná cesta ven. Mnoho lidí přemýšlí o způsobech, jak dosáhnout co nejmenší závislosti na systému, ale ten má všechny východy dokonale zabezpečené, aby 100%-ní nezávislost nemohla v žádném případě nastat. Je jasné, že to vše se děje v zájmu "nejvyššího dobra", které říká, že...

Je tu rozdíl mezi tvořením a uctíváním. Ze svého nitra tvoříme a ve vnějším světě uctíváme. Slovo ctít je odvozeno od slova ctnost. Slabika "st" na konci představuje stav a ten zase vše, co je v tento okamžik. Pokud bychom chtěli najít původ slova vlastnost, tak jej rozdělíme ve znění "v la ctnost. Vlastnost a ctnost označují jedno a...

Hledání odpovědí nás dovádí k celkem zásadnímu tématu, kterým je otázka, Co představuje víra? Záměrně se nesnažím tuto záležitost personifikovat, přestože se přímo dotýká všech velkých i malých náboženství a tudíž by bylo možné téma pojmout jako rozdíl mezi Bohem a Stvořitelem. Ačkoliv se na první pohled zdá, že píšeme o jednom a tom samém, není to...

Souvislosti. My stále mluvíme o souvislostech, ale tento princip má několik řádů. První řád chápeme jako účinek. Každé písmeno má určitý potenciál ovlivnění reality. Má svůj konkrétní význam. Například písmeno "E" představuje uvědomování a tak jej najdeme ve slovech, kdy k němu dochází. Nejen v nich, ale řekněme v těch, která spadají do slabikáře....

Vztah mezi vědomím a sebeuvědoměním. Právě ten se velmi dobře vysvětluje na egu, které je jak "všichni víme" špatné. V našem jazyce je termín pro ego slovo "já". Opět jsme u neurčitosti vůči jasně pochopitelnému výrazu. Slovo "já" definuje vše, čím jsem. Písmeno A představuje domov nebo též výchozí bod. Písmeno J zase bytí. Takže slůvko "já"...