Vlákna stvoření poodhalují nový pohled na Vesmírné a Boží zákony, smysl života a další duchovní témata.

Část obsahu těchto stránek je určen pro registrované členy. Jak zaplatit příspěvek do členské sekce, se dozvíte zde: JAK ZAPLATIT


Zjednodušená definice říká, že vše, co v sobě utváříme, má vést ke konstruktivnímu procesu. Asi by bylo nošení dříví do lesa připomínat, že i černá magie je postavena na zákonech stvoření. Tím se navracíme do dávných dob k civilizacím, které těmto procesům rozuměly a dokázaly jich využívat. V té době se vědělo, že zákony stvoření nepřinášejí jen...

Pokud bychom se mohli dívat na náš svět nezaujatýma očima, po počátečním zděšení by nám to přišlo směšné. Lidstvo, které má nekonečno možností na dosah, se samo sobě snaží zabránit jich dosáhnout. A to dokonce takovými prostředky, jako je otroctví, války, hladomory, nemoci a podobně. Jak bylo řečeno, trvá to již několik tisíc let a má to vztah k...

Karma a otázky kolem ní nás provází již několik tisíc let a v jistém smyslu ji ve skutečnosti nikdo moc nerozumí. Je to tím, že se tu prolínají různé skutečnosti, které se zrodily v době, kam náš popis dějin nesahá. Ano před miliony let se zrodil princip reinkarnací, přechodových světů, dohod, stejně jako evolučních principů, ve kterých sice...

Rovnováha je schopnost. Neděje se sama od sebe a vyžaduje naši plnou pozornost, cvik a vůli. Symbolem dokonalé rovnováhy je svastika. Ta nám říká, že emoce řídí mysl, mysl řídí emoce, vůle vědomí a vědomí vůli. Tento princip, ve kterém je vše spojeno do pomyslných ramen vah, nám jasně ukazuje, že síly, které stojí proti sobě, se vzájemným působením...