Vlákna stvoření poodhalují nový pohled na Vesmírné a Boží zákony, smysl života a další duchovní témata.

Část obsahu těchto stránek je určen pro registrované členy. Jak zaplatit příspěvek do členské sekce, se dozvíte zde: JAK ZAPLATIT


VÉDY (85)

03.10.2022

Naše existence musí být celistvá, protože nic, co není úplné, nemůže existovat. Představte si kruh, který je složen z určitého počtu vlastností. Některé si do života přinášíme jako talenty a ty už jsou pevně ukotvené, a jiné představují výzvu, kterou musíme zažít. Znovu si tím připomínáme, že o našem životě rozhoduje vnitřní stav. Vnější události...

VÉDY (84)

27.09.2022

Porozumět slovům nám dovoluje začít chápat. Nejde jen o písmena a slabiky, ale o pochopení celku, a v něm je význam slov zásadní. Pokud hledáme odpovědi, je celkem důležité, jestli nám dávají smysl nebo jen líbivě zní. A jestliže postupujeme správně, je velmi jednoduché z jedné vrstvy poznání odvodit další a to bez potřeby knih a učitelů, kteří nám...

VÉDY (83)

26.09.2022

Pokud v nás procitá květ života, nutně se to projeví v naší podvědomé sféře. A přesně sem nás také naše povídání vede, protože podvědomí je spojeno s vyšším já. Naše chápání reality je přirozeně spojeno s pojmy, které používáme, a které vyvolávají představy. Když používáme například pojem podvědomí, nutně jej provází představa, že je pod vědomím...

VÉDY (82)

19.09.2022

Slovo dokonané se odvozuje od slova konat, což nám říká, že vlastnost uskutečňujeme konáním. Její využívání ji přenáší do duchovní sféry a díky tomu se naplňuje smysl života. V dávných dobách se používalo označení pravé a nepravé já. Pravé neboli uskutečněné se dnes nazývá vyšší já a pozemské, které zde uskutečňujeme jako nepravé, dnes nazýváme...