BLOG

Existuje vzájemný vztah mezi živlem Země a Vzduchu, ale než si o něm budeme povídat, je dobré pochopit každý živel samostatně. Což znamená, čím doopravdy je a co z toho pro nás vyplývá. O Vzduchu tak už víme, že jde o sebeuvědomění. Tedy stav a v tomto stavu se nacházíme v každém okamžiku svého života. Potom je přirozeně velmi důležité,...

Paměť je jedno z prastarých slov a obsahuje význam "měť" neboli dnešní mít. Bohužel ostatní slova se přestala používat a tak nemáme čím tento význam doplnit, aby tvořil princip. Ještě stále se můžeme občas setkat, s výrazem pomni, neboli vzpomeň si. Toto slovo navíc přešlo do výrazu pomník, což znamená cosi jako připomínka. Jednoduše řečeno, samo...

Bůh i Ďábel se nachází ve stejném místě. Přemýšleje o těchto faktech, si lze uvědomit, že dokud Ďábel bojuje s Bohem, bojuje sám proti sobě, a čím ubližuje jemu, tím ubližuje sobě. Je to schizofrenie, která způsobuje, že zlo, v domnění že bojuje proti dobru, útočí samo na sebe. Můžeme to posunout i dál, protože zlo pramení z nevědomých...

O živlech bylo řečeno již mnoho a zdá se, že nic nového o nich řečeno být nemůže. V našich článcích se píše, že čtvrtý živel neboli Země, představuje projevení, ale nikoliv pouze ve fyzické formě. Jde o bod uskutečnění, který si můžeme představit jako okamžik, kdy se z předpokladu, který je tvořen probíhajícím dějem, utvoří forma. Forma není jen...

V životě jsem zažil hodně lidských příběhů a měl možnost se alespoň části zúčastnit. To, co si člověk uvědomí při pohledu zpět, je spoutanost. Jako kdyby tito lidé byli svým životem spoutaní a nedokázali vnímat různorodost kolem sebe. Dá se to těžko vysvětlit, ale i já prožíval stejné situace. Ve světě, kde jste obklopeni takřka nekonečnem...

Výchozím bodem existence je děj, který utváří stav. Pokud bychom chtěli dále definovat příčiny dějů, jsou to tvořivé principy vložené do skutečnosti. My tyto principy známe jako fyzikální, nebo duchovní zákony. Vše se děje podle určitého vzoru a výsledná realita je součtem všech těchto dějů. Není tedy náhoda, že i v rámci fyzické existence se tyto...

Síla vědomí je nepředstavitelná, ale jen málo tušíme o tom, jak být silní. Jsme díky dlouhodobému společenskému vývoji přesvědčeni, že k úspěšnému životu nám stačí vzdělání a vzory předané společností. Je to vlastně začarovaný kruh, ve kterém společnost upadá a my, ve snaze být v této společnosti úspěšní, upadáme s ní. Učíme se jak dosáhnout...

Máme tu Ra, jako absolutní stav vědomí. Re, jako uvědomění sebe sama a Ri, které mění obsah Re. Tak si díky přenosu z Ri na Re uvědomujeme realitu. Proto si také vše uvědomujeme skrze sebeuvědomění, i když jde o vnější skutečnosti. Vždy jde o obraz, který se přenáší z Re na Ra. Vše je odvozeno od stavu "jsem" neboli...

Svastice dominuje Ra. Představuje nejvyšší úroveň vědomí. Dnes už snad každý ví, nebo tuší, že vše ve vesmíru je o energiích. I vědomí je energie. Energie nulového bodu, nebo pokud chcete, netečnosti a tak dále. Cokoliv, co narušuje tuto nulovou úroveň, je možné vnímat. Je to zvláštní představa, že nic vnímá něco a přesto právě zde vzniká průtok...

Není to jen o poznání, protože pokud nás cosi motivuje ke změnám, je to vždy spokojenost s běžným životem. Čím více žijeme v souladu s tím, co si přejeme, tím méně cítíme potřebu se měnit a zabývat se následky skutků. Proto je také nejvyšší sféra nevhodná k evoluci, i když existuje velmi vysoké duchovní poznání. Proč se potom dějí...