BLOG

Duchovní moudrost, je nám dána kombinací schopností, díky kterým dokážeme poznávat, chápat a přemýšlet o věcech. Jenže to samo o sobě nestačí, protože jak víme, tuto schopnost vlastníme všichni a zdaleka ne všechny považujeme za moudré. Proto je dobré si uvědomit, že se k moudrosti vážou určitá pravidla, díky kterým se vyhneme fatálním chybám....

Pravidla

07.08.2020

Lidský svět má své zákonitosti, které pramení jak ze samotné lidské povahy, tak i ze zákonů, které vesmír kolem nás formují a dávají mu pravidla, se kterými velmi často ve svých životech bojujeme. Tato pravidla, jak se zdá, velmi často odporují povaze života, který žijeme, a je velmi těžké se do nich vtěsnat. Lidé je považují za přítěž a není...

Opět se navracíme k známé pravdě, že není vše tím, čím se to zdá být. My lidé jsme stále hluboce vnořeni do nevědomí a cesta k plně vědomé bytosti nám určitě zabere nějaký ten čas. Proto je dobré si co nejčastěji všechny své aktivity zvědomit. Tedy uvědomit si například, jak se cítím, a spolu s tím i důvody mého stavu....

Logika esoteriky!? Dostal jsem otázku, jak je to s minulými životy? Je to otázka, která dnes zajímá mnoho lidí. Ale zdaleka ne všechny. Dalo by se říci, že čím více máme problémů, tím spíše nás bude tato oblast zajímat. Tedy úspěšní lidé nemají nijak velkou potřebu se řešit, protože jsou úspěšní. Tím nemyslím jen peníze. Tím myslím společnost,...

Každé slovo má svůj význam a myšlenka nám odkrývá část sebe sama. My sice hledáme pravdu, ale chceme se distancovat od svých vlastních skutků. Řekněme, že jsem zde na Zemi něco kolem deseti tisíc let. Z oněch osmdesáti milionů je to jen střípek. Jistě jsou tu mnozí déle a prvními kdo Zemi obývali, jsou Anu. Tedy bytosti, které údajně stvořili...

Všechny úrovně naší existence jsou propojené skrze energetická těla a je tak přirozené, že každá nerovnováha se někde projeví. Může to zajít až tak daleko, že si skrze duchovní problémy způsobíme fyzické a fyzické nám způsobí zpětně duchovní. Tedy že tím, že si způsobíme fyzické problémy, objeví se jejich dopad až na duchovní úrovni.

V našich životech se promítá mnoho aspektů, na kterých bylo samo stvoření postaveno a občas je opravdu složité se v nich zorientovat. Je to přirozeně i proto, jak moc se člověk od duchovní sféry odklonil a zapomněl, že náš život je sám o sobě složen ze skutečností, které v rámci stvoření již existují. My je neutváříme, ale využíváme....

RA

28.07.2020

Procházíme pozvolnou proměnou a hledáme odpovědi na množství otázek. Naše mysl, ač je jedinečným nástrojem pro poznání, nedokáže obsáhnout nekonečnou rozlehlost stvoření. Je to dáno velmi nízkou úrovní vědomí a myšlením, které je chaotické a složitě se dostává byť k oněm nejjednodušším zákonům stvoření. Tvrzení, že mysl je nadbytečná, v tomto...

Prozření

23.07.2020

To první co si uvědomíme, pokud to s duchovnem myslíme vážně, že nás odděluje od současného systému, který jak už bylo mnohokráte řečeno, duchovnost nejen popírá, ale cíleně jí potlačuje. Vyspělá a myslící bytost pro něj není žádoucí, natož pak bytost, která chce sama tvořit a projevit své individuální kvality. Přesto je nutné si položit více...

Živly

22.07.2020

Po včerejším rozhovoru jsem se rozhodl napsat toto zamyšlení, protože ještě stále pouze obcházíme téma samotné svastiky a je celkem složité mluvit o něčem, co ve své podstatě nikdo nechápe. My všichni chápeme živly jako síly, tedy oheň, voda, vzduch a země. A proto na ně nahlížíme skrze toto paradigma, přesto že se o živly nejedná, protože toto vše...