BLOG

VÉDY (61)

07.07.2022

Za vším hledej lež. I tak by mohl začít tento článek, kterým pokračujeme v objevování prastarých pravd pro nový věk. Je to vlastně paradox, když nějaká společnost na své cestě za duchovním vzestupem o svou duchovnost přijde. Děje se tak v souladu se stvořením? To není tak jisté a zcela logicky platí, že se duchovnímu úpadku lze vyhnout, pokud je...

VÉDY (60)

30.06.2022

Jak to Stvořitel udělal. Popis této části opravdu existuje a najdeme jej v knize Sefer Jecira, která je sice součástí židovské tradice, ale její původ se údajně nachází u Chaldejců. Ten popis je až primitivně jednoduchý a říká, že spojil jedno s druhým. Představte si, že máte čtyři barevné kruhy, které rozdělíte na polovinu, a polovinu každého z...

VÉDY (59)

27.06.2022

Skládání. Pokud chceme porozumět, potřebujeme pochopit souvislosti. Jejich hledání je alfa i omega obnovení slabikáře, protože k nějakému prastarému popisu se dostaneme těžko. To co hledáme, je dokonalá logika, o kterou se můžeme ve svém bádání opřít. Máme například čtveřici živlů a bylo řečeno to nejdůležitější, protože čtvrtý skrze první tři...

VÉDY (58)

24.06.2022

Živly. Jak doopravdy zapadá tento princip do světa, ve kterém žijeme? Toto poznání je z jistého pohledu důležité, protože ozřejmuje slabikář, spolu s některými symboly jako svastika, kolovrat, nebo védský kruh. Pro živly platí, že ze základního vzoru, který je velmi jednoduchý, postupně vytváříme stále složitější a složitější obrazy, stejně jako u...

VÉDY (57)

22.06.2022

Ano, je to složité začít svět kolem nás vidět jinak. Začít se pozvolna probouzet a plně si uvědomit, že duchovní cesta není list popsaného papíru, ale proces objevování a kultivování sebe sama. Všechna náboženství byla postavena na kultu, který pravou duchovní cestu nahradil uctíváním a bludnou filozofií. Tady nemluvíme o chybě, protože to, co...

VÉDY (56)

15.06.2022

Pokud se chováme v souladu se zákony stvoření, zákon v nás vyvolává rozkvět. A tady už se dostáváme k samé podstatě véd, což je princip rozkvětu. Právě tento princip způsobuje, že se nám systém snaží všemi prostředky souladu se zákony stvoření zabránit. V současnosti se hodně řeší otázka, co je důležitější, jestli svoboda nebo bezpečnost? Jak na to...

O OVLÁDÁNÍ

15.06.2022

Úspěšnost systému je postavena na jeho schopnosti vás uvést v omyl. Tohle je vlastně hlavní princip, se kterým systém pracuje. Určitě víte, že dříve než dojde k určitým změnám, vždy je předchází kampaň, která vyzdvihuje výhody a důležitost různých opatření. V současnosti se většina svinstva opírá o ekologii. Přirozeně, že je vždy dobré si uvědomit,...

VÉDY (55)

15.06.2022

Každá bytost se rodí s kompletním květem života a ten tvoří jakýsi základ bytosti, kterou v průběhu evoluce vytváříme. Naším úkolem je pochopit všechny části a naučit se je používat. Každý kruh představuje určitou vlastnost. Jedním z velmi důležitých kruhů je svědomí, na kterém si naše společnost doslova vylámala zuby. Právě svědomí je postaveno na...

VÉDY (54)

09.06.2022

Zákony a síly, které stvoření vládnou, jsou neúprosné. Nelze s nimi bojovat, ani je obcházet. To však nikomu nebrání se o to pokoušet a myslet si, že on je ten vyvolený, kterému je dovoleno vše. My stále mluvíme o zlatém věku, kdy světu vládl skutečný zákon stvoření a člověk žil v souladu se svou podstatou. Ale neuvědomujeme si, že...

VÉDY (53)

07.06.2022

Cílem těchto úvah je pochopit povahu našeho myšlení. Pokud si osvojíte ideu Boha, celkem snadno podlehnete vlastnímu klamu. Může za to kupodivu zákon stvoření. Zákon stvoření se aktivuje aktivitou. Pokud by k žádné nedocházelo, existoval by pouze v pasivním stavu. Pokud se dopouštíte jakéhokoliv jednání, nutně tím vyvoláte působení zákona. Jenže...