Amen

26.05.2020

Některé skutečnosti nás vedou k zajímavým závěrům a člověk si i říká, jestli jsou v dějinách zachyceny náhodou, nebo záměrně. Každý ví, že Ježíš na konci svých promluv používal slovo "amen" a dodnes se všichni přou, co to slovo znamená a z čeho vychází?

Podle všeho, a je to dobře, to netušili ani pisatelé Nového zákona a tak je vůbec nenapadlo jej spojit s národy, které toto slovo používají naprosto běžně a to jsou Slované. Je to zajímavé tím, že se přirozeně pojí s otázkou, jak k němu Ježíš přišel, pokud byl žid a ke Slovanům se nikdy nedostal?

Slovo amen se samo o sobě už nevyskytuje a zachovalo se nám pouze ve slovech jako kámen, znamení, pergamen, poznamenaný, pramen a podobně. Vyjadřovalo to, co je potvrzené a nezměnitelné. Kámen se těžko opracovává, těžko se mění. Pramen je místem kde začíná řeka, dá se používat jako orientační bod. Dostal jsem znamení, znamená, že se stalo něco, co nelze zpochybnit.

Existují další a další varianty, ale z některých slovo amen přímo vyskakuje a je v něm naprosto zřetelný význam, který se přirozeně vztahoval i k Ježíšovu kázání. Mluvil o božích zákonech a slovem amen oznamoval, že toto je potvrzené a nezpochybnitelné.

Slovo samo pak putovalo po celém světě, ale nikde jej nenajdeme jako součást běžné mluvy. Tedy jako přímou součást jazyka. Je součástí jmen jako v Egyptě a podobně a proto i zde se nabízí otázka, jak se tam dostalo v časech, kdy bylo slovenské území údajně rájem necivilizovaných divochů? Je to k zamyšlení.

ODKAZ NA ČLÁNEK NA FACEBOOKU