BYTOSTNÉ JÁ (3) - VZDUCH

15.11.2019

Odkud začít? Uspořádání živlů nám říká, že prvním je vzduch, nebo pokud někdo chce, tak Duch boží. Jde o absolutní zdrojovou úroveň. Je neprojevená, takže není žádný způsob, jak tuto úroveň vnímat. Přesto se chápe jako nutná součást veškerého stvoření, protože bez ní nevznikne vůbec nic. Proto je i v našem lidském pojetí základní úrovní. Je všude a ve všem.

Přesto pokud chceme pochopit čím je vzduch, musíme pochopit, čím je země, protože jen tím, co uskutečníme, dokážeme tuto první úroveň aktivovat. Právě tehdy a pouze tehdy, vydá tento počáteční zdroj své bohatství. A tedy cokoliv, čeho nejsme schopni se nestane. Takže žádné představy a záměry k ničemu nepomohou. Pokud nejsou realizovány, představují jen ztrátu času. A realizace představuje vyvolání aktivity, tedy určité množství energie.

Jistě. Je to vlastně magie, ale ta je na vás samotné uplatňována den co den. Je to šílenství světa ve kterém žijete, a ve kterém nade vše vyniká naprostá idiocie. V určitém smyslu byl tento věk pro pochopení potřebný. Jenže čas se naplňuje a nelze předpokládat, že kdo nepochopil, tomu to jednou dojde. Nedojde, protože pochopit nechce. Důvodů je tolik, že nemá smysl je vyjmenovávat, ale příležitost měl a stále ještě má každý stejnou. Volba je v našich rukou a nikoho jiného.

Z toho je celkem jasné, že realita neakceptuje ani přání, ani mámivé představy a sny o Rajské zahradě. Můžeme tím klidně strávit celý život, ale vůbec nic nám to nepřinese. Jen bolest a utrpení. Budeme po celý život prahnout po nedosažitelném a čekat na zázrak. Nebudete šťastní, protože i to štěstí se musí z něčeho zrodit a bez schopnosti svým životem pohnout, jím budou hýbat děje, o které nestojíte. Ale díky nim, to celé můžete pochopit.

Jak bylo napsáno, tak bytostné já, je dokonalý kruh, který zdánlivě nemá počátek ani konec. A proto řazení živlů od prvního, je čistě logická záležitost. Na úrovni duše se počátek může nacházet kdekoliv. Přesto se bude vždy jakýkoliv děj, uskutečňovat v souladu s principem, který se snažíme popsat a který říká, že k projevení dochází jakýmsi zahušťováním v jednotlivých krocích, které na sebe navazují. A tyto kroky mají právě onu zmiňovanou posloupnost živlů, bez ohledu na to, u kterého začneme.

ODKAZ NA ČLÁNEK NA FACEBOOKU