Bůh

05.03.2020

O čem se vlastně bavíme. Začněme tím, že semitské jazyky pojem Bůh vůbec neznají. Prostě se v nich nevyskytuje. To je důvod, proč se původní texty nesmí překládat doslovně. Protože při doslovném čtení je Starý zákon o všem možném, jen ne o Bohu. Kdokoliv, kdo se začne touto otázkou zabývat, je okamžitě označen za idiota, protože tomu nerozumí a neví, jak se tyto texty mají správně číst.

nadpis

Na správné čtení Bible bylo vymyšleno několik metod, které mají scházející náboženský motiv doplnit. To není žádná sranda. To je fakt. A to není vše. V Masoretském kodexu, který slouží jako základ většiny současných překladů, se dočteme, že spolu s Mojžíšem neodešli z Egypta jacísi Semité, ale Egypťané. A že samotný Mojžíš byl Egypťan. Všechny tyto nesrovnalosti se v překladech upravují tak, aby to sedělo s náboženskou doktrínou.

Jenže jak máme věřit něčemu, co se čte jinak, než je to napsané. A navíc, aniž tušíme, jak to bylo napsáno původně. Kdybychom chtěli být důslední, tak musíme jednoznačně prohlásit, že židé jsou sekta postavená na čistě materialistických základech bez sebemenšího duchovního povědomí. Vše, co uctívají, jsou entity z masa a kostí. Dávní vládci Země.

Nechce se mi to dál rozvádět, protože existují i jiné knihy, které náš pohled korigují, jenže ačkoliv jsou více duchovně zaměřené, nejsou původně židovské. Jsou chaldejské, babylonské, egyptské, nikoliv židovské. Vše, na čem je judaismus postaven, je tradice a nikoliv náboženství. A samotní židé přiznávají, že to tak prostě je. Že díky Talmudu vědí odpradávna o genetickém inženýrství, že cherubín neznamená anděl, ale stroj, a že andělé jsou ve skutečnosti běžní smrtelní poslové.

Naše představivost z toho všeho udělala nebeský panteon, který jednoduše neexistuje. Tak to je, pokud použijeme doslovný překlad a co je velmi zajímavé, tak právě ten se velmi přibližuje indickým védám. Na mnoha místech se popisují stejné události.

Pokud se tedy máme k nějakému duchovnímu povědomí v dávné minulosti dostat, musíme koncept náboženské nauky naprosto opustit a hledat úplně jinde. Kde a co hledáme, je předmětem mých článků. A je mi naprosto jasné, že skalní věřící budou vší mocí má tvrzení napadat. Ale já nedělám nic jiného, než že se držím toho, co kdo napsal a nikoliv, co si někdo jiný v zájmu prosazení své vlády vymyslel.

ODKAZ NA ČLÁNEK NA FACEBOOKU