BYTOSTNÉ JÁ (4) - EMOCE

19.11.2019

Živel vody představuje emoce a emoce jsou tvořivé síly kosmu. Kdo dokáže ovládat své emoce, tomu se otevírají dveře k dosažení jakéhokoliv cíle. Není to ovšem tak jednoduché, protože mnoho emocí nám z důvodu nízké úrovně schopností schází. Disponujeme jakýmsi základním potenciálem a to ještě špatně. My umíme prožívat pouze sebe sama a téměř vůbec realitu, ve které žijeme. Jsme jí naprosto netknutí.

Někdo dokáže vnímat ducha místa, což pak vyvolává zvláštní pocity, které už mnohem více korespondují s realitou, ale dá se říci, že doslova každá věc kolem nás, ať živá či neživá, obsahuje pocit, protože obsahuje energii. Pokud dokážeme tento pocit vnímat, dokážeme měnit povahu reality. Tyto základní vědomosti nám naprosto schází. Nikdy a nikdo nám je neřekl a tak se domníváme, že jediné co dokážeme vnímat, jsme my. Nic víc. Je to smutné a navíc nepravdivé.

Když si uvědomíte, že pocity jsou proudy energie, dovede vás vaše pátrání až do dávnověku, kde se mluví o energii s tajemným názvem Ramcha. Jde o složené slovo, které obsahuje Ra, jako počátek všech věcí a Mcha, což by bylo možné definovat jako nekonečnou rozmanitost. Ra jenž je zdrojem všech věcí. A protože je to název pro proud energie, znamená to, že tyto energie jsou samotným počátkem všech věcí. A právě tyto energie my vnímáme jako emoce.

Je naprosto jasné, že v zájmu manipulace s lidským vědomím je veškerá pozornost soustředěna na mysl, která však bez emocí postrádá tvořivou sílu. Je to dutý sud, který zní pouhou ozvěnou, ale nic nepřináší. Není pravda, že se někdy stane to, na co pouze myslíme. Nebo že to jakkoliv posilujeme. Ale pokud do myšlenky vložíme emoci, začínají se dít věci. Pokud tedy začínáte chápat, potom už si uvědomujete, že celý život, namísto tvořivé síly, kterou jste obdařeni, pracujete pouze s pamětí. S tím, co vám do ní někdy někdo vložil. Většina této paměti, vůbec nejste vy. Prožíváte se na základě informací a nikoliv bytostného já. To po celý váš život sladce spí.

Mocným tento stav vyhovuje a jistě budou usilovat o jeho zachování, protože vaše procitnutí, pro ně představuje ztrátu moci a už jen pochopení toho, o čem zde mluvíme, je počátkem těchto změn. Jistě nejde vše vysvětlit najednou, ale někde se začít musí a třeba u takovéhoto článku. Proto se pokuste mu porozumět a spatřit hloubku své existence. To, že něco neděláte, neznamená, že to nedokážete. Stejně jako u všeho, se i naše schopnost pracovat s emocemi dá rozvíjet. Třeba tím, že si začnete mnohem více uvědomovat, jaké pocity prožíváte, když se díváte na nějaký obraz nebo věc. Co ve vás vyvolávají a jestli náhodou celý svět nehodnotíte měřítkem chci - nechci a líbí - nelíbí. Protože tím, rovnou každou emoci odstraníte.

ODKAZ NA ČLÁNEK NA FACEBOOKU