BYTOSTNÉ JÁ (1) - ŽIVLY

13.11.2019

Co to vlastně je? Představte si dokonalý kruh. Kruh který vypadá jako jedna věc, kterou můžeme nazvat například duše. Jenže, ačkoliv je jeho jednota dokonalá, je ve skutečnosti tvořen ze čtyř částí. A z těchto čtyř částí dokonalého kruhu v každém okamžiku vyzařuje vše, z čeho sebe sama utváříte.

Jistě, my víme, že tyto čtyři části představují síly, které nazýváme živly. Ale jen málo tušíme, jaký je jejich opravdový smysl. Hodí se nám do astrologie nebo výkladu karet. Jenže právě z nich je ve skutečnosti upředen náš život. Prvním je vzduch, ve starých spisech nazývaný například éter. Zdrojová úroveň. V náboženství byla chápána jako Duch boží. A zjednodušeně řečeno jde o nevyčerpatelný zdroj stavebního materiálu. Naše první úroveň je úroveň, ve které existujeme, a ze které se utváříme.

Voda. Voda je chápána jako emoce. Emoce jsou uvolněné energie. Nejsou jen v nás, ale všude kolem nás, proto je dokážeme nejen vnímat, ale i cítit a prožívat. Prožívat emoce, znamená prožívat samu podstatu stvoření. Prožívat nejen utváření sebe sama, ale prožívat samotné utváření universa. Tak málo chápeme tuto skutečnost, že nás síly, kterým ve skutečnosti vládneme, drtí na prach. Pokud jim však porozumíme, dokážou nás vynést do nejvyšších sfér.

Oheň. Oheň je mysl. Snad nejméně chápaná úroveň duše. Právě skrze ni a pouze skrze ni jsme schopni ovládnout síly stvoření. Dostat svou existenci pod plnou kontrolu. Jsme schopni zvolit, co a jak prožíváme, tedy jak ony síly universa, naše emoce, využíváme. Jestli jim vládneme nebo jim podléháme. Jestli tvoříme sama sebe nebo pouze přijímáme.

Společnost nás od narození učí žít pasivně. Odevzdat se principu, který máme akceptovat a který má řídit náš život. Být pouhým zdrojem existence pro někoho jiného a promrhat svůj život honbou za přeludy. Za lacinou karikaturou existence. Proto je nám zdeformováno myšlení tak, aby schvalovalo dogma a vezlo se na vlně masovosti. Aby z nás vznikl dokonalý otrok. Bytost, do které hodíte žrádlo a ona za něj slouží svému otrokáři.

Země. Země je projevenost. Je to jakákoliv uskutečněná úroveň. Tedy doslova vše, co jest a tedy vše, čím jsme. Je to duše, duch a dočasně i naše fyzické tělo. To vše jsou jednotlivé úrovně projevenosti. Jsou to emoce, které prožíváme a myšlenky, které utváříme. Protože vše, co bylo stvořeno se odráží v utváření. Každý další krok se rodí z toho co je. Každý z nás se rodí z toho, čím právě teď je. Ne z toho čím byl, ani z toho čím bude, ale ze svého vlastního přítomného okamžiku. A to znamená, že právě země je živel, který aktivuje první úroveň, kterou je vzduch, a ze kterého se vše rodí.

Různá náboženství nás učí mnoho bludů, což má za následek popírání sebe sama. Popírání nejen své přirozenosti, ale své vlastní podstaty. A pokud k tomuto popírání a odmítání dochází, snažíme se rozervat dokonalý kruh, který tvoří naši duši. Snažíme se rozervat sebe sama a z toho se pak rodí bolest a utrpení. Neodmítejte to, čím jste, ať už jsou to emoce nebo mysl, protože za to zaplatíte velmi tvrdou a zbytečnou zkušeností.

(pokračování)

ODKAZ NA ČLÁNEK NA FACEBOOKU