BYTOSTNÉ JÁ (6) - JAZYK

25.11.2019

Proč je dobré vědět o tom, jak se uskutečňuje naše mysl, si uvědomíme v souvislosti s jazykem. Asi každému je jasné, že o skutečnostech, které jsou základem tvořivého myšlení, se člověk nedozvěděl dnes. Naopak byl právě v návaznosti na tento princip vytvořen i náš původně dokonalý slovanský jazyk a tvořivé klíče, které uskutečňují záměr, byly vloženy do jeho struktury. Tak se zrodil náš slovanský slabikář.

Ono logicky nestačí o této skutečnosti vědět, ale je nutné jí porozumět a tady je ten zádrhel, protože celé toto poznání bylo záměrně odstraněno a dnes jej velmi složitě dohledáváme pomocí fragmentů, zachovaných z dávnověku. Snažíme se objevit, na čem byla skutečná tvořivá síla jazyka postavena a díky tomu můžeme pochopit i samu podstatu slov jako Slované, Ásové, rasa a další, protože právě ta se vážou nikoliv k jinému druhu lidí, ale k jinému způsobu myšlení. Říkají nám, že jde o vyšší nefyzický rozměr národa. O rozměr duchovní.

O síle vzorců, vložených do myšlení přirozeně nevěděli jen Slované, ale například i Židé a díky tomu se zrodila negativní forma principu, chcete-li démonická nebo satanská, kterou obsahuje hebrejština. Mimo jiné se právě díky ní židům po celé věky daří ovládat svět a prosazovat své záměry. A ze stejného důvodu, se snaží vymýtit slovanské jazyky a nahradit angličtinou, která jakýkoliv konstruktivní prvek postrádá. Jde o čisté blábolení a nic víc. Stejně tak můžete kvákat, štěkat, nebo pískat. Nic jiného to vlastně není. Jde čistě o vyluzování zvuků.

Je asi naprosto jasné, že živel ohně přímo vychází ze živlu vody a jeho základní složku, což jsou emoce neboli energie, formuje do vyšších konstruktivních vzorců. Právě díky uspořádání pak dokáže tato energie působit na realitu jako inteligentní síla a vyvolávat nebo měnit průběh událostí. To už je trochu vyšší duchovní škola, které se tady věnovat nechceme, ale na porozumění snad tyto texty stačí, protože nám ukazují, o co vlastně v tom našem duchovní hledání bytostného já jde. Protože právě toto jsou jeho skutečné základy. Právě díky nim můžeme odhalit nejen kdo jsme, ale i co doopravdy dokáže naplnit naše životy. Otroctví ve zdegenerované společnosti nás šťastnými určitě neudělá.

ODKAZ NA ČLÁNEK NA FACEBOOKU