BYTOSTNÉ JÁ (9) - EGREGOR

26.11.2019

Podíváme li se do dávné minulosti, je zcela zjevné, že se o silách skrytých v myšlení vědělo a člověk se snažil vzniku těch nežádoucích předcházet. Proto se snažil ustanovovat jakási pravidla chování, která jej samotného posouvala ve směru dobra. Bohužel se nám zachtělo tato nepsaná pravidla posunout do oblasti lidových pořekadel, která pro většinu lidí nemají žádný význam. A naše děti se tak dopouštějí naprosto fatálních chyb, díky kterým nemají nejmenší tušení, jak destruktivní síly jejich myšlení ovládají. A není vůbec žádný div, že většina z těchto lidí končí na antidepresivech, v psychiatrických léčebnách a na drogách.

Egregor vzniká na základě protichůdných sil, mezi nimiž existuje přímá souvislost. Můžeme si představit třeba ženu, která se zamiluje do agresivního muže, který ji v podstatě nenávidí. Týrá ji pro své potěšení. Pokud vztah hned v samém zárodku neukončí, může si být naprosto jistá, že egregora vytvoří. Ten způsobí, že se změní její osobnost. Bude sama sebe nenávidět, považovat se za neschopnou a méněcennou, aby jednání muže ospravedlnila. Tedy doslova aby si jeho lásku, projevovanou neustálou agresí, zasloužila. Její vnitřní egregor ji totálně zlomí.

Zbavit se podobné poruchy je pak hrdinský výkon, protože se nestavíte proti síle před vámi, ale v sobě. Bojujete se svým vnitřním démonem. Musíte doslova přemoci sama sebe. A právě tady dělá mnoho lidí chybu, protože předpokládá že egregora přemůžou oklikou. Léky, psychoterapií a podobně. To prostě nejde. Egregora porazíte jen tehdy, pokud se stanete silnější než on. Jeho působení lze zčásti omezit, nebo oddálit, ale zbavit se jej můžete jen tak, že porazíte sebe sama.

Když se podíváte na současnou západní společnost, je celkem jasné, že už tu máme egregora, který je mnohonásobně silnější než bájný Áres, bůh války. Jeho působení vyvolává ve společnosti autodestruktivní chování, tak jako k tomu došlo u všech velkých civilizací v minulosti. Nevědoucí civilizace, která je vedena ryzím materialismem a netuší proti čemu stojí, nemá šanci proti této síle uspět. Je jen otázka času, kdy tato civilizace smete sama sebe. Na tohoto egregora je napojeno až příliš mnoho lidí, než aby bylo jakkoliv možné zkáze zabránit. Pokud nedojde k nějaké velké změně v kosmu, čeká nás nevyhnutelný armagedon. Je jasné, že jedinou naději v tento okamžik představuje východ.

ODKAZ NA ČLÁNEK NA FACEBOOKU