Každý z nás je příčinou i následkem

31.07.2020

Každé slovo má svůj význam a myšlenka nám odkrývá část sebe sama. My sice hledáme pravdu, ale chceme se distancovat od svých vlastních skutků. Řekněme, že jsem zde na Zemi něco kolem deseti tisíc let. Z oněch osmdesáti milionů je to jen střípek. Jistě jsou tu mnozí déle a prvními kdo Zemi obývali, jsou Anu. Tedy bytosti, které údajně stvořili člověka.

Za tu dobu jsem vystřídal mnoho těl a stál na různých stranách konfliktů, kdy jsem bořil něco, co jsem v dávné minulosti sám pomáhal vytvořit. Máme to tak všichni a učíme se skrze tyto obrazy, jaké to je, když žijeme ve světě, kde se chováme jen podle toho, co si ve své životní roli můžeme dovolit. Když nás naprosto nezajímá zákon příčiny a následku. Ano, je to tak. Každý z nás je příčinou i následkem toho, co prožívá, a co se dnes děje.

Ani chápání dějin se nedá stavět na odsuzování, protože velká část západní civilizace, jak se zdá, vznikla odštěpením od původně slovanských národů, a když se pozorně zadíváte, tak uvidíte, že zneužití naší vrozené inteligence přineslo to největší zlo. To není západ, kdo chce vyhladit Slovany. To my chceme vyhladit sebe sama. Ti jedni a ti samí, kteří kdysi stvořili monstrum, se dnes dívají, jak požírá jejich děti.

Zamýšlejme se více nad tím, co nám svět doopravdy ukazuje, a ne co pouze chceme vidět. Odsoudit a zbavit se odpovědnosti, nikomu nic nepřinese a je přece známo, že kdo se nepoučí, bude stejný příběh prožívat stále dokola.