NAŠE MYSL UMÍ ZÁZRAKY,

27.11.2019

pokud se naučíme ji využívat. Většinou se totiž zázraky dějí mimoděk a bohužel takové, o které ani trochu nestojíme. Otázka jak vznikne egregor, není moc složitá a při běžném myšlení se tak nestane. Existují jakési tři hlavní podmínky. Tou první je již řečený paradox, kdy používáme dvě protichůdná tvrzení, mezi kterými existuje vzájemný vztah. Například chci, ale nemůžu. Ta druhá je cyklus, ve kterém se tentýž princip neustále opakuje. Stále dokola se nám vrací jedna a ta samá myšlenka. A třetí je dostatečné množství energie. Tu jak vyplývá z podstaty živlů, dodávají emoce. Čím silnější prožitek, tím snadnější cesta k vytvoření démona.

V jistém smyslu se v okamžiku, kdy se egregor zrodí, může člověku ulevit, protože dokáže naprosto vymazat osobnost. Nahradí ji vzorcem, který v sobě nese, ale tím nás z prožívané situace neosvobodí. Právě naopak. Dokonale nás s ní ztotožní. My sami se stáváme podstatou prožívaného a tím na sebe vezmeme i zodpovědnost za to co se děje. Všemu jsme na vině my. Popsané je pouze jeden z pravděpodobných modelů. Existuje nekonečné množství možností, jak stálou myšlenkovou formu vytvořit.

Někdo může slyšet Boha, jiný se cítí být mesiášem, jiný vraždí a pod. A to důležité je, že egregor v sobě nese určitou energii ze které se zrodil. To znamená zcela konkrétní emoci, kterou vytváří a ze které se je nesmírně obtížné vymanit. Jenže to vše je projev doslova fatálního selhání principu. Stvořit vyšší mysl, je přirozeně nejvyšší meta, jaké lze v pozemském světě dosáhnout. A právě k tomu sama schopnost, stvořit trvalou myšlenkovou formu slouží. Má pro nás představovat cíl a nikoliv hrozbu.

Je asi jasné, že aby nám vyšší mysl sloužila, potřebuje být v souladu se stvořením a plně se opírat o zákony, které v něm působí. A to byl důvod, proč byl vždy tak obrovský důraz kladen na jazyk, tradice a úroveň společnosti. To co se děje dnes, je obraz fatální idiocie. Jako vždy, když svět ovládají nevědomé zrůdy, jde celá civilizace ke dnu. Proto je tak důležité znovu objevit a začít předávat nejvyšší úroveň poznání. Čím více lidí, pochopí kým jsou, tím více dokážou jakoukoliv temnotu porazit.

V některém z dalších článků se tak budeme tomuto tématu věnovat a zkoumat, jak to s těmi božími zákony je.

Odkaz na článek na facebooku