O OVLÁDÁNÍ

15.06.2022

Úspěšnost systému je postavena na jeho schopnosti vás uvést v omyl. Tohle je vlastně hlavní princip, se kterým systém pracuje. Určitě víte, že dříve než dojde k určitým změnám, vždy je předchází kampaň, která vyzdvihuje výhody a důležitost různých opatření. V současnosti se většina svinstva opírá o ekologii. Přirozeně, že je vždy dobré si uvědomit, komu různá opatření slouží. Z ekologie se stalo zaklínadlo a vždy v něm najdete základní prvky prosazení záměru. Postupně si je popíšeme. Nejsnáze jste uvedeni v omyl, pokud jsou vám předkládány vědecké rozbory a vy nemáte žádnou možnost si je ověřit. Celkem rychle pochopíte, proč systém vytvořil to, co dnes nazýváme "klimatický panel" a ten vás permanentně zásobuje informaci o hrůzách oteplování. Jde o nepřetržitou masáž, která zdánlivě s ničím nesouvisí, přesto je důležitá v kritických otázkách, kdy chce systém tuto hysterii využít k prosazování opatření. Úkolem klimatického panelu je permanentně vytvářet strach. Není však jediný. Další velmi výrazná podpora přichází ze strany ekonomiky. Extrémní výkyvy, kterých jsme svědky, a které jsou uměle vyvolávány, mají za cíl další nedílný aspekt ovládání. 

Všichni víme, že hybatelem ekonomiky jsou banky a největší průmyslové a obchodní koncerny. Dnes se například prosazuje přechod od fosilních paliv k elektřině. Většina lidí se domnívá, že za těmito opatřeními stojí EU, ale není to pravda, protože za nimi najdeme přímo automobilky. Důvodů je mnoho, ale ten největší je několikanásobné snížení nákladů na výrobu. Pokud si odmyslíme baterie, zjistíme, že velká část součástek, spojená se spalovacími motory není potřeba. A to znamená, že za mnohem vyšší ceny dostanete mnohem levnější výrobek. Druhá část znamená, že zákaz spalovacích motorů donutí všechny přejít na nový druh pohonu, tedy pořídit si nová auta. Automobilky jsou ve skutečnosti na přechod k elektromobilům již připraveny. Celé se to opět skrývá pod agendou ekologie. Důvod proč se tak razantně zvedla cena energií, je vyvolat v lidech strach z těchto komodit a to třeba tím, že je spojíme s válkou a tvrzením, že jejich nákupem podporujeme nepřítele. Spása přirozeně přichází od systému, který hlásá, že do pěti let fosilní paliva nahradí, i když ví, že nikoliv. Spoléhá na to, že v rámci procesu změn obstojí malá skupina těch nejbohatších a ostatní nechá hledat si svou vlastní cestu k přežití, ať už dopadne jakkoliv. Lidem musí být vnucena myšlenka, že s tím nelze nic dělat. Tato myšlenka souvisí s dalším efektem, kterým je tvrzení, je nás většina. Většina lidí si myslí, že Rusko je nepřítel. Většina lidí si myslí, že dochází k oteplování. Toto vše jsou nástroje, kdy se dostáváme do pozice bezvýznamného a nevyslyšeného hlasatele pravdy.

Pozice nepřítele. I zde narážíme jeden z hlavních aspektů ovládnutí. Je jím vytvoření nepřítele. Vytvoření nepřítele vždy předchází vyvolání strachu. Zažili jsme jej v případě pandemie. Napřed byl vyvolán doslova panický strach z vražedného viru. Virus, který se nekontrolovatelně šíří světem a ohrožuje celou civilizaci. V celé kampani šlo o zkušební test celoplošného očkování. Je naprosto jasné, že v tomto případě se určitá část, i když ve velké menšině, nepodvolí a chce naprosto jasné důkazy, že jde o vražedný virus a plně funkční vakcínu. Ani jedno, jak víme, dokázat nebylo možné a zdá se, že by bylo velmi snadné pomocí argumentů, ostatní přesvědčit a přesto to nebylo možné. Stalo se totiž to, že systém odpůrce a neočkované označil za nepřítele. Tento trik je velmi důležitý, protože maže argument pravdy. Za běžné situace jsou věcné a správné argumenty schopné člověka přesvědčit, nikoliv v případě, že argumenty používá nepřítel. V tomto případě je totiž úplně jedno, jestli má nebo nemá pravdu. Naše psychologie velí nepřítele zničit a odstranit bez jakéhokoliv ohledu na to co říká. Proto byla snaha ostatní přesvědčit, naprosto zbytečná. Právě naopak. Důkaz pravdy v tomto případě potvrzuje nebezpečnost nepřítele a o to více úsilí k jeho zničení lidé ovládnutí systémem vyvinou.

Jsme na jedné lodi, bojujeme za stejnou věc. Další z významných triků, který slouží k přesvědčování. Používá se v něm celkem laciná propaganda založená na nesmyslných tvrzeních. V rámci hierarchie přesvědčování jsou upřednostňováni ti, které je přesvědčit snadné. To je ta skupina lidí, která má ze systému největší prospěch. Lze říci, že toto kritérium více či méně odpovídá vysokoškolsky vzdělaným, protože ve společnosti zastávají nejvyšší funkce a současně mají díky školství nejvíce vymytý mozek. Ti všichni v nedodržování nařízení systému vidí ohrožení svého postavení, a proto je velmi usilovně prosazují, jinak budou odsunuti pro neschopnost. V rámci systémové propagandy tak představují základní skupinu, o kterou se systém opírá, a proto představuje cosi jako výkladní skříň. Kdo chce být součástí klubu, musí se podvolit, tedy držet této skupiny. Vše ostatní jsou nevzdělanci, důchodci, vesničtí burani, žebrota a tak dále a dále. Patřit k hlavní skupině je tudíž výsada, velmi často i odměňovaná finančně. Jednoduše my jsme ti lepší, moderní, vzdělaní, ve všech směrech rozumní a děláme to pro vás všechny, tedy i pitomce co ničemu nerozumí.

Těch triků je víc, ale pro obecný přehled tento souhrn bohatě stačí. Měl by nám sloužit k orientaci, jak se chovat a kde jakákoliv snaha postrádá smysl. Pokud vedete diskuzi, vždy to první co musíte určit, je postoj protější strany. Pokud zjistíte, že jde o nepřátelství, okamžitě diskuzi opusťte, protože nejde o snahu se nechat přesvědčit, ale zlikvidovat vás. Žádný argument nebude akceptován a je naprosto nesmyslné se začít dokonce hádat. Protistrana se bude chovat jako úhoř a pokud opravdu dokážete svou pravdu, v zápětí se chopí jiného argumentu a bude dále útočit. Je to jako když se snažíte držet v rukou úhoře, čím více tlačíte, tím více vyloučí slizu a bude se snažit vyklouznout. V podstatě nemáte šanci čehokoliv dosáhnout. Hlavní kritériem pro posouzení člověka je jeho postavení v systému, protože čím větší z něj má prospěch, tím více jej bude hájit. Tady je dobré si uvědomit, že bez systému o své postavení přijde a to je to, proti čemu bojuje, ale také to, co od něj chcete. Nikdy na vaše podmínky nepřistoupí a okamžitě vás přesune do pozice nepřítele. Přirozeně, že nejhorší je debil z přesvědčení, což známe z dřívějších časů jako pořekadlo, že iniciativní blbec je horší než třídní nepřítel. Celé toto psaní vzniklo na základě velmi častého dotazu, proč to lidé nechtějí pochopit? Opět je dobré si připomenout, že vše je plánováno v předstihu desítek a stovek let.

Mocní od nepaměti věděli, že největší odpor kladou lidé, kteří mají velmi pevné zázemí. Tedy ti, kteří se bez nich velmi dobře obejdou. Lidé, kteří se o sebe dokážou postarat. Mají půdu, bydlení, nějaký dobytek a komunitu, která žije v jednotě. Proto byl realizován projekt jednotlivých kroků, který postupně schopnost přežít bez systému lidem odebral. Nejprve zemi, pak vodu a nakonec vzduch, což bylo řečeno již dříve. Většina lidí ve společnosti je tak plně závislá na zásobování potravinami, dodávkách energie, tím i pracovním trhu a v podstatě nemají nejmenší šanci se z této pasti dostat, protože ve městě v paneláku brambory nevypěstujete. Ti všichni, i kdyby neradi, budou systém hájit také a velmi jednoduše vás vymažou tvrzením, že jim nemáte co nabídnout. A mají pravdu, ovšem pouze potud, že doposud jim systém poskytuje to, co potřebují, ale ne navždy. A právě v současné situaci se jasně ukazuje, že otrok je ten poslední, kdo má právo něco chtít. Zdánlivý blahobyt není nic jiného než výchovný nástroj.

I toto je jeden z principů ovládání. Velmi těžko nalákáte lidi na chudobu, a pokud si vzpomenete na doby minulé, tak víte, že nejrozšířenější mantra východu zněla, že západ představuje blahobyt. A co se týká životní úrovně, byla to pravda, protože díky ní veškeré obyvatelstvo západu vidělo za železnou oponou zaostalé a primitivní komunisty, žebráky a tankisty. To vše až do pádu železné opony, protože díky němu viděl východ z onoho blahobytu jen rozkrádání v rámci kupónové privatizace a poměrně strmý pád do chudoby. O co jde? O blahobyt. Úroveň blahobytu rozhoduje o úrovni loajality vůči systému. Čím jste bohatší, tím více se o systém přestáváte zajímat a snažíte se před ním uniknout. Jednoduše se osamostatnit a stát plně nezávislým, protože svoboda patří k hlavním lidským potřebám a právě nezávislost na systému je nebezpečím. Mocní vědí, že čím jste chudší, tím větší závislost na systému je vám vnucena. To znamená, že veškeré ekonomické krize a prudké zdražování má za cíl vás uvrhnout do chudoby. Jen tak si vás mocní nejsnáze podrobí. Velmi mnoho velkých říší dávnověku zaniklo právě díky blahobytu, protože spokojení a šťastní lidé odmítli se nechat vraždit ve válkách pro své mocnáře. Blahobyt slouží k tomu, aby člověk nabyl pocit, že všechny problémy světa jsou vyřešeny a přestal myslet na zázemí. Aby nepřemýšlel, co špatného by se mohlo stát. Díky tomu lidé nemají v případě útoku na jejich jistoty o co se opřít. Když selže systém, selhává vše. Po krátkém čase prosperity padají rovnou držkou na zem. To se právě nyní děje a věřte tomu, že určitá část lidí z toho má nejen prospěch, ale i upřímnou radost. Uvědomte si, že zdražení odskáče ten, kdo kupuje, nikoliv kdo prodává.

To by jako obecný přehled mohlo stačit, protože popsat celé svinstvo by zabralo několik let. Nikdy nevěřte, že se máte dobře a myslete na zadní vrátka, protože princip je nastaven tak jak je a musí se s tím počítat. Vyhýbejte se diskuzím s lidmi, kteří ve vás vidí nepřátele, protože je absolutně nezajímá pravda, pouze způsob, jak vás zlikvidovat. Snažte se nepřidávat k žádným skupinám a hájit jejich pravdy, protože tím více nepřátel si uděláte a nikam to nevede. Lidé, kteří nechápou, že obě strany sporu slouží stejnému zájmu mocných, jsou blbci. Věnujte pozornost všemu, co vám je předkládáno jako to nejlepší pro vás, protože je to podvod. Ten kdo vás uvrhl do chudoby, rozhodně není váš spasitel, ale svině. A to je asi tak vše.