O ŽIVLECH 

15.11.2019

Já vím, že když se mluví o živlech, mnoha lidem vyvstane před očima esoterika a jakési duchovní pavědy. Přesto jde pouze o symboliku, za kterou se ukrývá jedinečný popis principu. Důvod proč byl zachycen v těchto obrazech je obsažen v řeči symbolů, které více či méně odpovídají něčemu, co je nepostižitelné a neuchopitelné. Na základě určité zkušenosti víme, že to existuje, ale nemá to tvar, ani barvu, ani hustotu. Je to sféra. Nic víc nic méně. Sféra vzduchu, ohně, vody a země. Každá z nich pak představuje nezbytnou součást uskutečnění.

Hledat způsob jak určitou ideu uskutečnit je na počátku složité, protože nám schází poznání. Nikdo o ně nestojí, stejně jako nestojí o moudré a svobodné bytosti. Máme být tlupa oslů se školským vzděláním, které doslova a do písmene k ničemu není. Slouží jen k odvedení pozornosti do prostoru, kde nelze žádným způsobem ničeho dosáhnout. Místo tvoření se vše snažíme popsat a spočítat. Používáme nástroje, které sežerou obrovské množství energie, bez jakéhokoliv výsledku. Pokud za výsledek nepovažujeme lopocení a marnost. A mezi tím se z nás stanou otroci.

Jenže naše vnitřní síla se neprobouzí. Žádné duchovno s ní nehne, protože i náboženství jsou falešná. Učí nás pasivně přijímat a odevzdávat se. Nekonečné roky meditovat a čekat na osvícení. A když už jsme osvícení, tak víme naprosto vše, co nemáme dělat, jen nevíme proč, protože kromě prázdné filozofie máme jen tu meditaci. Ničeho jiného, než se všeho zříct, nedosáhneme.

Proto se vydáváme touto cestou, aby se ukázalo, jak se naše vize mohou stávat realitou. Jak celý proces funguje a která část je opravdu aktivní a tvořivá. Tedy, která dokáže vyvolat zásadní změny v našich životech. I když se budu snažit sebevíc a podávat toto poznání po kouskách, nestane se tím jednodušší. Nikoliv pro jeho složitost, ale protože máme v hlavě zmatek, vybudovaný na naprosto odlišných principech, které doslova brání porozumění. Díváme se na kruh a vycházíme z popisu čtverce. Proto nám výsledky nesedí.

Naše cesta je tak pozvolná, a spolu s tím, jak přináší poznání, musí měnit samu podstatu myšlení. Prisma, kterým se díváme na svět kolem sebe. Ale i když se v našich životech stala spousta chyb, na kterých ani neneseme vinu, je potřeba v sobě probudit vzdor a začít odmítat lež. Lež která sice ovládá masy, ale nevede k životu. A i kdyby jen jeden jediný člověk procitl, má to smysl. Protože od jiskry vzejde plamen.

ODKAZ NA ČLÁNEK NA FACEBOOKU