OTEVÍRÁNÍ ÚROVNÍ

14.12.2019

občas není moc příjemné a s člověkem to celkem zamává, protože stále více pronikáte nejen k podstatě života, ale současně do svého nitra. Na pozadí vyšších principů, poznáváte sebe sama a stále více si uvědomujete, jak moc jste v rozporu s principem stvoření.

To smutné je, že kdyby člověk nebyl schopen myslet, mohl by stejně jako mnoho dalších tvorů, prožít celkem ideální život. Jenže pak by přirozeně neexistoval ani náš lidský svět a pak by naše lidská duše, stále toužila proniknout do vyšších světů. A to znamená, že Země je svět, po kterém každý kdysi dávno toužil a snil své představy, jak to bude krásné a jedinečné, až dostane příležitost.

Svět, ve kterém žijeme, je výsledkem našeho snažení se této příležitosti chopit. Protože ono není vůbec snadné duchovní principy nejen pochopit, ale následně podle nich i žít. A právě neschopnost přijmout zákony stvoření, mnohé z nás stála příležitost, o které snili. Jejich duch se v podstatě vůbec nezrodil a namísto toho, je plně polapila fyzická sféra. Žijí jen ve své hlavě a z ní se nedokážou dostat.

Ono to ale není tak, že něco z toho, čím jsme obdarováni, je špatné, protože vše má svůj hluboký význam. I naše fyzická mysl má své logické místo na naší duchovní cestě, protože ještě dříve, než začnete cokoliv budovat, musíte mít z čeho. A právě mysl dokáže uchovávat informace, ze kterých můžeme postupně předivo života věčného spřádat. Ale musíme se nechat vést čistým záměrem a to se bohužel nestalo. Proto byl člověk polapen v tenatech fyzického světa a proto ztratil i porozumění samotnému stvoření.

Je teď na nás, toto poznání obnovit a obnovit jak naší vnitřní sílu, tak postupně i ztracené schopnosti. Čas účtování se blíží a jak už jsem psal, vstupujeme do roku, kdy se to na nás povalí ze všech stran. Pokud člověk nenalezne skutečný smysl života, nemá naději ve víru událostí obstát. Bude se stále motat v temnotě, protože nebude chápat co a proč se děje. Bude stále více upadat ve strachu a bolesti.

Jistě že jako vždy přijdou vyvolení, kteří ponesou světlo, ale pokud je neuvidíte, nebudete schopni je následovat. Proto je nanejvýš nutné se řídit intuicí a pouze a jen svými názory. Nenechat se strhnout davem.