PRAVDA

03.03.2020

Pravda. Pohlíží na nás ze stránek prastarých knih, mnohdy naprosto nepřehlédnutelná, a člověk už jen při letmém pohledu musí potlačit touhu se lidem vysmát. Vysmát za neochotu myslet a především za neochotu se lži a manipulaci postavit. Tak jako to dělali naši předkové. Národy houževnatých a nezlomných Slovanů. Národy vzbuzující strach v každém nepříteli a po tisíce let vzdorující podmanění.

Je více než jasné, že v dávné minulosti, stejně jako dnes, stála za zničením celé slovanské civilizace zrada. Zrada od vlastních lidí, kteří však v žádném ohledu vlastní nikomu nejsou. Je to pozvolný proces kdy se skupina přivandrovalců infiltruje do společnosti a pomalu se propracovává do stále vyšších pater tak, aby nevzbuzovala velkou pozornost. Tak dlouho, až získá dostatečně velkou moc, aby své postavení obhájila a mohla národ vydat napospas nepříteli.

V každém národě najdete zrádce a stačí jen letmý pohled na naši politickou scénu, aby si člověk udělal obrázek, jací lidé to jsou a čeho jsou schopni. Proto není divu, že právě zrádci a vlastizrádci patří k tomu nejodpornějšímu odpadu, který nikde nenacházel slitování. Dnes, bohužel, jsou právě zrádci považováni za hlasatele multikulturního světa, ve kterém přestanou existovat jak hranice, tak i bezpečí a svoboda.

Celá tato ponurá agenda je postavena na údajné křesťanské tradici, která se sama o sobě zrodila na neexistující fikci, o které dokonce ani v bibli nenajdete žádnou zmínku. Na Bohu, o kterém ve Starém zákoně nenajdeme ani jedinou řádku. Starý zákon totiž není náboženská kniha. Je to historický spis, mluvící o vládě mimozemských entit. A ještě navíc tisíckrát přepsaný pro potřeby křesťanské sekty. Přesto ani jediné slovo v této knize ve skutečnosti neznamená slovo Bůh, ale Elohim, Anunnaki a podobně, tedy pradávné smrtelné vládce z vesmíru.

Ono to ani nejde, pokud samotná hebrejština sovo Bůh vůbec nezná. Žádné takové slovo v ní nenajdete. Jak je vůbec možné, že miliardy lidí podlehli této lži, se v podstatě nedá vysvětlit. Znalci bible se stále ohánějí takzvaným výkladovým čtením. Tedy oním známým tvrzením, že bible se nesmí číst doslovně, proto ani její překlady ve všech světových jazycích nejsou doslovné, ale výkladové. Doslova jak se to zrovna hodí. Tam, kam se hodí slovo Bůh, se prostě nacpe, i když tam vůbec není. Při doslovném překladu jej tam nenajdeme a co je zvláštní, tak to samé přiznávají i nejvyšší židovští učenci. Tak to prostě je.

Když se ponoříme do této pravdy, začne se nám náš domeček o posmrtném životě v Ráji hroutit, protože ani Rajskou zahradu v bibli nenajdete. Ono slovo ve skutečnosti neoznačuje ráj, ale ohraničený prostor, kde se pěstují rostliny pro potřebu stravování. Dnes bychom řekli například statek, i když se zde rostliny geneticky zušlechťují. A v okamžiku, kdy dojdete až sem, kde přestává existovat nebe i peklo, je celá ta šaškárna s náboženstvím a esoterikou v troskách. Nemáte doslova na čem stavět. Protože už nejsou andělé ani démoni. Není Bůh ani posmrtný Ráj a vše je, jak se dá očekávat, jinak.

A my budeme hledat odpovědi na otázku, jak? Jak to doopravdy je? Na to nám dá odpověď pouze naše skutečná minulost.

ODKAZ NA ČLÁNEK NA FACEBOOKU

Když uděláte ten krok a vstoupíte do světa pravdy, celý, naprosto celý koncept současného duchovna, se zhroutí. Jednoduše je to lež, která byla vytvořena v průběhu 6. až 9. století našeho letopočtu a jejím cílem s naprostou jistotou nebylo šíření duchovní nauky, ale dobytí světa. To byl důvod, proč ti, kterým se zachtělo moci, sáhli po knize, která sice není nic víc než historický pamflet, ale velmi dobře posloužila svému účelu. Starý zákon je, stejně jako řecké báje, pouze legenda, vyprávěná z pokolení na pokolení, bez jakéhokoliv duchovního obsahu. Žádný v něm není.

Potom, pokud uděláme tento krok do prázdnoty, musíme udělat další, protože to je to, co hledáme. Duchovní kořeny světů. A i když je nenajdeme přímo, najdeme je mezi řádky. Najdeme je tam, kde by je nikdy nikdo nehledal. Protože i když si myslíte, že jste ti nejmoudřejší ze všech, vždy přijde někdo, kdo vaši lež odhalí. Kdo bude mnohokrát moudřejší, než celá křesťansko-židovská mašinérie. Stane se to proto, že když všem lžete, ale sami se snažíte žít podle pravdy, někdo si toho dříve či později všimne. Ono známé, káže vodu, pije víno. A právě ve skutcích mocných vidíme další část skládačky.

Čeho se tak moc bojí? O tom bude článek na Vláknech stvoření. Tam někde v hlubinách dávnověku se rodí pravda, která musí zaznít. Protože jen tak budeme schopni udělat krok do světa, kde potomci dávných otrokářů už nebudou mít žádnou moc.

ODKAZ NA ČLÁNEK NA FACEBOOKU

Co je to pravda? Představte si, že jste na lodi, kterou bouře zanesla na otevřené moře. Vy nemáte tušení, kde je břeh a tak se musíte rozhodnout. Musíte si zvolit směr a jít za ním, bez ohledu na to, jestli je správný nebo ne. Možná pak bude vaše cesta mnohem delší, ale ten směr nesmíte opustit, protože když budete plout chvíli na sever, potom na jih, pak na západ a pak zase chvilku na východ, na břeh se nikdy nedostanete.

Chytáte se jen toho, co se vám líbí a co vám vyhovuje a slavnostně prohlašujete, že pravda neexistuje. A to se stává vaším prokletím, protože se motáte jako můra pod lampou aniž tušíte, co ukrývá okolní svět. To je pravda. Je to naše vnitřní síla se dívat nezaujatýma očima a přijímat skutečnost takovou jaká je, bez ohledu na to, jestli nám to přináší prospěch a spokojenost. Bez ohledu na to, jestli to rozbíjí naši víru na padrť a my musíme svůj chrám života budovat stále znovu a znovu. Přes všechny pády a bolesti.

Jen ti, kteří to dokážou, dojdou tak daleko, že pravdu spatří. Ne jako definici skutečnosti, ale jako nejhlubší poznání samotného nekonečna. Je to nesmírně těžké a pro mnoho lidí nemožné. Proto neříkejte, že pravda neexistuje, ale jen, že ji nejste schopni poznat. Protože se vzdáváte v okamžiku prvních problémů. Protože nejste schopni opustit své libido a pocit velkoleposti před jedinečností, ve které žijete.

ODKAZ NÁ ČLÁNEK NA FACEBOOKU