Setkání se Stvořitelem

15.01.2020

Někdo by řekl, že setkání se Stvořitelem je jakési privilegium a jeho nositel je obdařený. Jenže to není pravda. Je to zážitek, který vás provází po celý život a nutí vás neustále hledat odpovědi. Každý z nás z nějakého důvodu spoléhá na autority a předpokládá, že pokud se s ní setkáváme, seznámí nás s pravdou. Pokud se tedy pasuje například do zástupce Boha na Zemi, očekáváte, že vám vaše otázky zodpoví. 

.

.

.

.

.

Jako kluk jsem tomu věřil, a když jsem četl Bibli, stále doufal, že v ní naleznu svůj zážitek. Pravdu o tom, s kým jsem se setkal. Jenže nenašel. Halda egoistických žvástů o vyvoleném národě, vraždění, proroků a pomatená historka o spasiteli, který se stal božím synem, i když se o tom dozvěděl od církve až několik století po své smrti.

A tak se vydáte na svou vlastní cestu, s tím že víte. Neznáte odpovědi, ale víte, že tam je. Že existuje stvoření, Stvořitel a jeho vesmír. A že to, co hledáte, je pravda o tom, jak to celé funguje a kde je vaše místo. Na druhou stranu vás to zavazuje, protože víte, že nesmíte zpochybnit ani Stvořitele, ani stvoření. Že pokud se někdy máte o své poznání dělit, musíte si být jisti jak tím, co říkáte, tak sami sebou. A je opravdu těžké si za všech okolností zachovat upřímnost a skromnost, přestože cesta klamu je tak lákavá a snadná. A právě na něm je tak jednoduché vydělat.

Každý, kdo se rozhodne se věnovat duchovnu a dělit se o něj, by si měl dobře rozmyslet svůj záměr, protože skrze každého člověka, kterého máte před sebou, vás vnímá sám Stvořitel a skrze něj se pak zodpovídáte. Pokud lidem nemáte přinášet skutečné poznání, raději nedělejte nic, protože to, co uděláte sami pro sebe, vaši vinu nevyváží. A ze stejného důvodu je nutné sám na sobě neustále pracovat, aby to, co říkáte, bylo v souladu s tím, kdo jste.

Jsme v tom spolu, i když každý sám za sebe. Jediná cesta pak je, lidi v zájmu sebe sama spojovat. Dát jim opěrný a nezpochybnitelný bod, díky kterému znovu naleznou jak samo stvoření, tak i Stvořitele. Je totiž v každém z nás a ta síla, se opět probouzí.