VLÁKNA STVOŘENÍ (3)

07.07.2018

OTÁZKY

 1. Mohou se lidé inkarnovat do různých časových období?
 2. Jak by mělo fungovat myšlení lidí?
 3. Je možné popsat princip zákona prvotního stvořitele, základního zákonu universa, vesmírného zákonu a božího zákonu?
 4. Neubližovat druhým. Co je možné považovat za ubližování druhému? Je možné považovat za ublížení druhému i to, že mu pomůžu? Například zaplatit za někoho dluhy, nechám bezdomovce bydlet ve svém bytě a udělám za někoho jeho práci?
 5. Je možné blíže popsat a specifikovat princip trojjedinosti?
 6. Může Míra vysvětli vznik a funkci duchovní rodiny, jejího zakladatele, počet členů a jak to vlastně vše funguje?
 7. Ohledně duchovní rodiny, já někde slyšel, že inkarnáti předávají informace duším a ti pak duchům, až ke stvořiteli, který se vlastně taky vzdělává a prochází evolucí?
 8. Jaký máte názor na život v duté Zemi?
 9. Ráda bych se dozvěděla ještě více o univerzálním jazyku, od kterého bylo lidstvo odpojené.
 10. Je pravděpodobné, že do roku 2032 se vše změní natolik, že se lidé budou dorozumívat telepaticky, zaniknou mobilní telefony, internet a podobně?
 11. Údajně jsem z Andromedy, jaký má na tento solární systém Míra názor?
 12. Jak by Míra popsal pravou bezpodmínečnou lásku, ale i cestu hledání jejich kvalit?
 13. Kde je naše vědomí během spánku?
 14. Čím se živí Jaromír?

TÉMATA - čas, princip myšlení člověka, paradox, Sefer Jecira, pyramida, živly, zákony universa, květ života, komunikace ve vztahu, pomoc druhým, trojjedinost, duchovní rodina, dutá Země, univerzální jazyk, škola, telepatie, upřímná láska, tolerance, spánek, vědomí, sny.