VLÁKNA STVOŘENÍ (8) - SLABIKÁŘ

10.11.2018

OTÁZKY

  1. Znali Slované pojem ducha a duše?
  2. V jakém období vznikl tento praslovanský jazyk?
  3. Přemýšlím nad jazyky Ruština, Ukrajinština, Bulharština, Čeština, plno stejných slov a významy jiné v každém tom jazyce. Je to nějak záměrně pomotané?
  4. A proč Slované takto putovali a odkud se vzali a kde měli svůj demografický domov?
  5. Takže Cyril s Metodějem to nám Slovanům všechno pokazili?
  6. Řekové si myslí, že sylabus-slabika je jejich vynález, takže jsou vedle?
  7. Jak se tyto události předávaly dalším generacím Slavjanů? Pouze ústní tradice nebo njaké písmo, bukvy?
  8. Takže Slované byla úplně první civilizace ještě před Atlantidou a Lemurií?
  9. Proč tento princip, o kterém hovoříte, nemůže být ukryt například v Polštině, Chorvatštině atd. a je jen v Češtině a Slověnštině? I toto jsou Slovanské jazyky, ne?
  10. Doufám, že Jaromír píše sérii knih? Protože toto by si zasloužilo knihu.

TÉMATA - Slovanský slabikář, Slovanský jazyk, Slovanské Védy, Bible Slovanů, Slabiky, RO, KO, KA, AS, RE, LA, Slovanské pojetí stvoření, Akáša, levá a pravá strana, moudrost, právo, schránka úmluvy, levité, Pravi, světlo, Slavjanstvo, rasa, princip jazyka, pojmový jazyk, božstva, karma (karam), koloseum, Šimon Mág, křesťanství, islám, periferní myšlení