VLÁKNA STVOŘENÍ (9)

24.11.2018

OTÁZKY

  1. Kdo vytvořil hmotu, na kterou se duše napojovaly?
  2. A kdo to řídí, když Míra říká "oni vytvořili těla"?
  3. Takže pokud se ten experiment na Zemi povede, budou naše duše reinkarnovány i na jiné planety?
  4. Tedy jedna duše = jedno fyzické tělo?
  5. Může se megabytost vrátit na Zemi, aby ukázala druhým cestu, např. Ježíš, Buddha?
  6. Takže my, jako duše, co se potřebují reinkarnovat, jsme ty zrecyklované duše, které kdysi pradávno sešly z cesty a zabloudily, a ty vysoké bytosti jsou ty, které byly vždy na správné cestě?
  7. Může být, že bohatství a peníze v nás záměrně vyvolávají určitý pokřivený obraz reality a světa, že je to záměr nás odvádět od skutečného obrazu světa a hodnot?
  8. Jakým způsobem lze co nejefektivněji duchovně růst? Jaké měřítko efektivity tak zhruba zaujímají meditace na rozvoj čaker?
  9. Já duše, dokážu meditací, regresí, sněním dokážu stáhnout data z ducha tam nahoře?
  10. Proč člověk využívá jen 20% kapacity svého mozku? Proč to máme zablokované?

TÉMATA - reinkarnace, živly, duše, hmota, duch, evoluční skok