Zlo

01.05.2020

Já vím, že o zlu vždy uvažujeme jako o lidské podstatě a některé úvahy nám pak nezapadají do obrazu ďábel - anděl, ale čím více se budeme posouvat po trajektorii vzestupu, tím více budeme chápat i zákonitosti, které jsou skryty za obrazem, na který se díváme. Naše chápání se většinou spokojí s následky, aniž by byla odhalena příčina.

Když se pak vydáte do hlubin poznání, vnější obraz se pozvolna rozpadá a celkem rychle zjistíte, že nit, po které se vydáváte nelze sledovat, protože nikam nevede. Musíte naprosto překopat vžité vzorce a odpoutat se od povrchního zdání. Proto, ačkoliv vidíme, že zla je ve světě hodně, není pravdou, že je ho více, než dobra. Je to otázka možností a každý člověk má volbu 50 na 50 mezi dobrem a zlem. Pokud by svět nebyl v rovnováze, tato volba by neexistovala.

Jak jsem napsal ve včerejší odpovědi na otázku, zlo vzniká na základě situace a tak dvě naprosto shodné události mohou pokaždé představovat něco jiného. Rodič zabije člověka v obraně dítěte a žádného zla se nedopouští. Zloděj zabije člověka, aby ho okradl, a zlo je na světě. Znamená to, že zlo je výsledkem naší volby. Záměru, s nímž jednáme. To co nás pak ovládá, není zlo, ale náš záměr. Touhy, emoce a tak dále. Je to cíl, jehož chceme dosáhnout.

Většinou se zlo projeví, když na úkor jiných prosazujeme své cíle. Když hledáme cestu pouze ke svému uspokojení. Když jsme, ať už vlivem výchovy nebo psychické poruchy, zbavení soucitu a laskavosti. Tehdy jsme schopni se dopouštět opravdových zvráceností. Jenže je to zároveň odsouzení společnosti, která se zbavila společenské zodpovědnosti. Kde každý řeší jen sám sebe. Kde neexistují vazby na úrovni rodin, obcí a tak dále. Kde se každý stará sám o sebe a svět kolem vnímá přes televizní obrazovku.

Na toto téma by se dalo napsat mnoho článků a stejně by ještě mnoho nevyřčeného zůstalo. Je dobré si uvědomit, že postupně začneme mnoho skutečností vidět jinak, v jejich pravé podstatě. A právě tehdy se nám otevře možnost jim čelit. Žádné fyzické zlo ani dobro neexistuje. Nikde jej nenajdete. Je to soubor faktorů, jejichž výsledkem je bolest a zármutek nebo radost a štěstí.

ODKAZ NA ČLÁNEK NA FACEBOOKU