SLABIKÁŘ 1 - 50

Kde je chyba? Problém spočívá v úrovni, které říkáme přirozený stav. O tomto tématu se bude v blízké době hodně hovořit a zkoumat jeho různé úrovně. Přirozený stav vzniká jednak sám od sebe, jako zákon o poměru, a stejně tak v systému souvislostí, jako zákon o rovnováze. Poměrný zákon říká, že pokud například nějakou částici umístíte v prostoru,...

Vědomí. Jde o jednu z naprosto zásadních skutečností, kterou je dobré chápat, protože ono je tvůrcem, a právě to, jak s ním zacházíme, určuje, jaký život prožíváme. Zároveň jde o téma, které je celkem složité, protože se díváme do světa, který ačkoliv tvoří vše, čím jsme, zůstává po několik tisíc let před člověkem ukrytý. Není tedy divu, že se...

V předcházející části jsme se pokusili vysvětlit dopad porušování zákonů stvoření a má to svůj důvod, protože většina lidí je přesvědčena, že do temných světů odcházíme po smrti. Jenže právě to není pravda, protože vyšší, stejně jako nižší sféry, jsou přítomny po celou dobu našeho života, jen je díky nízké úrovni vnímání nedokážeme poznat. Slovo...

Slovo dohoda je odvozeno od slova "HOD". Toto slovo říká: hodnota okolností díla nebo děje. Naší snahou by mělo být hodnotu našeho konání zvyšovat a přibližovat se co nejvíce souladu se zákony stvoření. Pro mnoho lidí současnosti naprostý nesmysl, protože naše duchovní úroveň se v realitě kolem nás příliš neodráží. Tato další past se mnoha lidem...

Budoucnost se rodí z toho, co se stalo. Tato pravda nás posouvá v myšlení o něco dále, protože člověk je naučen hledět do budoucnosti a díky tomu ztrácí schopnost číst v přítomnosti. Opět jedna z obrovských chyb na cestě evoluce. Člověk potřebuje rozumět zákonitostem, pokud má rozumět stvoření a vědět co svými skutky tvoří a nejen on. Původní...

Pokračováním předešlé části jsou živlové světy. Pokud chceme zjistit co to je, potřebujeme složit několik stavebních kamenů nacházejících se na Svarogu. Ten je rozdělen do čtyř částí, které představují jak roční období, tak živly, nebo třeba základní tvořivé schopnosti. Pokud na vrchol obrazu umístíme slunce, pak se v tomto domě nachází svět Pravi,...

Naše pátrání po starověkém učení nás zavádí k původnímu výkladu stvoření. V něm se původní stav vědomí nazývá INA. Jedná se o stav nevědomí, ve kterém se vědomí nalézalo dříve, než cokoliv nastalo. Přesto je potřeba si uvědomit, že mluvíme o procesu, ve kterém Stvořitel uskutečnil vesmír a tak je INA stav Stvořitele, ze kterého se vše zrodilo, jak...

Stále se snažíme, aby naše povídání bylo srozumitelné, protože náš mozek jen velmi neochotně pracuje s něčím, co si neumí představit a úroveň představivosti roste současně s úrovní poznání. I zde se uplatňuje princip pyramidy v rámci struktury myšlení. Čím lépe na sebe prvky stavby navazují, tím větší rozsah představ umíme vytvářet. Proto v rámci...

Pochopit Slabikář můžeme pouze ve spojení se zákony stvoření, protože obsahuje vícero úrovní. Náš jazyk je těmito rovinami tvořen. Proto jej můžeme používat jako jazyk materiální, duchovní nebo obojí současně. Tyto vědomosti nám pomáhají vnímat šířku jazyka, která vede hluboko do našeho nitra. Tady je dobré se pozastavit, protože člověk od určitého...

Je velmi obtížné lidi přesvědčit, že moudrost z pohledu věků je mnohem více než jmění. Obzvlášť, pokud se vám svět, který je zcela přirozeně ze své podstaty fyzický i duchovní, podaří oddělit na duchovní a fyzickou sféru. Na dva světy, ve kterých platí odlišná pravidla. V jednom platí, nezabiješ a v druhém, účel světí prostředky. Můžeš si vybrat,...