BYTOSTNÉ JÁ (10) - ASTRÁL

26.11.2019

Vznik nebo napojení na egregora lze přirozeně poznat, a to nejlépe u lidí, se kterými se dostatečně dlouho setkáváte. Pak nastoupí do nějaké firmy, do politiky a podobně a vy zjistíte, že dotyčné nepoznáváte. Že se naprosto změnily vzorce jejich chování. Zastávají se věcí, se kterými nesouhlasili, chovají se tak, jak by se před pár měsíci nikdy nechovali. Jenže i když je na to upozorníte, setkáte se pouze s odmítáním a velmi často agresí. Jsou v moci síly, o níž nemají nejmenší tušení, čeho je schopna.

To nás zavádí do oblasti povahy duchovních sil. Jsou mnohonásobně silnější než fyzikální, i když je jejich podstata stejná. Jenže ty fyzikální se vážou a vznikají skrze určitou skutečnost. Představují vlastnosti reality. Zatímco duchovní jsou silou sami o sobě. Nejsou svázány se žádnou hmotou. Pokud se zrodí, mohou existovat celou věčnost jako astrální vzorce, které obsahuje mentální pole kolem nás, a kterému říkáme astrál. Tedy světu ducha.

A díky tomu už jsme mnohem lépe schopni do astrálního světa nahlédnout a uvědomit si, že obsahuje shluky jak pozitivních, tak i negativních sil a my musíme naprosto přesně vědět co chceme a na jakou sílu se napojujeme. Jinak si dokážeme v kontaktu s tímto světem pořádně zavařit. Personifikace těchto sil pomocí jakýchsi božských panteonů, nebyla vůbec špatná, protože díky nim člověk mnohem lépe chápal, o jaké mrchy se jedná a dokázal mít před tímto světem za oponou dostatečnou úctu. Tu jsme ke své škodě ztratili a za to zaplatíme.

A právě proto byl pro vysvětlení základního principu myšlení použit systém živlů. Zatímco fyzická paměť je konkrétní a nese pouze a jen informace, tak duchovní mysl má velký přesah. Když se podíváte na živel vody, víte, že ji používáte na zalévání, na mytí, na pití, že v ní žijí vodní živočichové a tak dále. To je princip, ve kterém duchovní mysl prostupuje do mnoha úrovní reality a to mnohdy jen tušených. Tak se rodí mystéria která tvoří stále nové a nové nepoznané světy. Ale jen tehdy, pokud svou vlastní existenci zvládáte.

ODKAZ NA ČLÁNEK NA FACEBOOKU