BYTOSTNÉ JÁ (11) - ZEMĚ

26.11.2019

Země. Posledním z živlů je země. Z popsaného je asi celkem jasné, že vzduch představuje zdroj, emoce energii, tedy stavební materiál, mysl vzorce a nástroje k tvoření a země vše co v procesu tvoření uskutečníme. Jedná se tedy jak o fyzickou, tak i nefyzickou sféru. I stvořený egregor představuje živel země, přesto, že nemá fyzickou povahu.

Složitost tohoto živlu představují nevědomé procesy, což nejsou jen egregory, ale celá rozsáhlá oblast nevědomí, díky které si volíme určité chování, touhy, sny a tak dále. A díky které, tak dochází k uskutečňování všeho co následně prožíváme. Proto kdykoliv cokoliv prožíváte, uvědomte si, že už došlo k uskutečnění a přirozeně to vyvolá následné reakce. Zde více než kde jinde platí, dvakrát měř a jednou řež.

Duchovní mysl představuje naše vyšší já, které je nad fyzickou myslí, tvořenou pamětí a v ní uloženými vzorci. Pokud je dostatečně rozvinutá, dovoluje vám s fyzickou sférou vědomě pracovat a měnit paměť na základě poznání. Vytvoříte si to, čemu se říká vnitřní pozorovatel. Pokud jste plně ve fyzické sféře, tuto možnost nevytvoříte a jste otroky naučenosti. Nejste schopni objevovat a napravovat vlastní chyby. A tím pádem ani plně vědomého života.

Naši předci věřili, že už samo slovo je zemský živel a představuje uskutečnění a je tak nutné dobře zvážit, jaká slova do světa vypouštíme. Pokud si uvědomíme, že slova obsahují konstruktivní prvky, které spouštění mentální procesy, je poznání našich předků celkem pravdivé. Jazyk je jedním ze základů, pochopení universa a pokud nerozumíme svému jazyku, nepochopíme ani to ostatní. Blábolením se k moudrosti nepropracujete. Proto zvažte, jestli všechny ty esoterické plky nutně k životu potřebujete. Raději přemýšlejte co a proč říkáte.

Hledejte sílu vždy sami v sobě a nikoliv kolem sebe, protože vaše božské tvoření probíhá ve vašem vlastním nitru a jeho následky se vás nejvíce dotýkají. Jistě, že existuje nejvyšší duchovní škola představující kristovství, jenže její principy v tomto světě zatím nemohou obstát. Neustále musíte čelit zlu a dokud trvá, bude naši duchovní úroveň snižovat a tady si už snadno domyslíte oč mocným kolem vás jde.

Živel země uzavírá kruh, protože právě on a pouze on, dokáže aktivovat živel vzduchu. Probouzí v něm skryté síly. Což znamená že doslova z nicoty tvoří vše co prožíváte a to znamená, že to prožívat nemusíte, pokud to přestanete utvářet. Své prožitky si v procesu který popisujeme, vytváříme sami. A proto je nutné tyto skutečnosti znát. Jen tak jste schopni se svému nechtěnému osudu postavit. Dokud opakujete stejné chyby jako kolovrátek, nikdy se z problémů nedostanete. Když sázíte mrkev, sklízíte mrkev. "Cokoliv tvoříte vy, to následně stvoří vás" a tuto pravdu si zapamatujte.

ODKAZ NA ČLÁNEK NA FACEBOOKU