PRINCIP ŽIVLŮ

20.11.2019

Postupně procházíme princip živlů, aby se nám podařilo objevit princip, jímž se naše existence uskutečňuje. Není v tom žádné až tak velké tajemství, leč co bylo zapomenuto, je potřeba obnovit. Dát tomu nový život, stejně tak, jako sami sobě. Protože právě o to v našem povídání jde. Najít pravou podstatu sebe sama.

Z již napsaného je jasné, že se na mnoho skutečností díváme chybně a díky tomu se dopouštíme onoho pověstného házení hrachu na zeď. Děláme něco, k čemu nemůže dojít, i když to některé "duchovní nauky" oslavují jako jedinou pravou cestu a zázračnou metodu. Přesto i když se snažíme sebevíc, je většina těchto cest jen útěkem před pravdou a potlačením části sebe sama.

Jen málokdo si uvědomuje, že naše bytostné já, je stejně tak bytostným já veškerého stvoření. Nám bylo jen dáno povýšit pouhý prožitek na pocit. Definovat energii jako vnitřní tvořivou sílu. Je to obrovský dar, pokud dokážeme tento nástroj uchopit a nechat vzplanout třetí ze čtveřice živlů, oheň. A k němu se právě dostáváme. Ovšem naše povídání zatím jen naznačuje, aby se ukázala spojitost, která tvoří ze všech živlů jeden celek. Celek, který nás naplňuje vědomým životem.

Z poznání, které nám tu zůstalo po dávných předcích, je jasné, že člověk velmi dalece sešel z cesty a tím otevřel dokořán dveře manipulaci a utrpení. Je li tedy nástroj, který dokáže člověka navrátit zpět, je jím pravda. Je jím nalezení své pravé podstaty, ve které se rodí naše nejvyšší já. Nikoliv plaz, jemuž je potřeba vládnout, aby nakrmil svého nenasytného parazita, ale ztělesněná tvořivá síla. Protože tou ze své podstaty jsme, stejně jako je jí sám vesmír.

Takže se posuneme k živlu ohně a povíme si o jeho významu. No a klidně mi můžete něco málo přispět na internet a novou klávesnici. Protože nejen psaním živ je člověk. I když zadarmoooo, je taky dobrá hláška.

ODKAZ NA ČLÁNEK NA FACEBOOKU