2015

Protože vstupujeme do dosti složité části vyprávění, budou články o něco kratší s menším počtem informací, ale ani tak to nebude na pochopení jednoduché.

Proč je pro nás tento obraz tak důležitý? Protože ukazuje naprosto jiný vesmír, nežli jej popisují různá náboženství a dokonce samotná věda. Dva evoluční principy si můžeme popsat u metalurgie. Jeden princip znamená určitou vlastnost přidat. Ve fyzickém světě to znamená například do surového železa přidávat příměs dalších prvků, jímž se železo...

Včera jsem měl rozhovor na podobné téma, o kterém píšu a docela mě pobavilo, když mi oba diskutující sdělili, že stát se kristem je věc, kterou dokáže každý, a oni už to dělají dávno. Iva to okomentovala celkem lakonicky: "vůbec netuší, o čem to mluví". A to je důvod, proč se snažím každý pojem, o kterém mluvím vysvětlit, aby nedošlo...

Další neméně důležitou částí poznání je rozlišení pojmů. V průběhu času díky mnoha faktorům a především kvůli ústnímu předávání informací, došlo k velmi zmatenému výkladu pojmů duše, duch a tělo. Zatímco u těla je to celkem jasné, protože má hmotnou podstatu, tak duše a duch jsou zdrojem mnoha chybných popisů. I tady musíme začít v dávné minulosti....

Když před více než deseti tisíci let odvrátila Déví od člověka svou tvář, aby se proměnila v hněvivou bohyni Kálí a nastolila období nejtemnějšího věku, stala se pozoruhodná věc. Kálí svým jedem usmrtila lidského ducha. Roztrhla posvátný kruh a Adamův velkolepý duch, pozbyl své schopnosti. Stal se nižším fyzickým duchem, tedy jakousi energií, která...

Církev se svého času bála skutečného obsahu Ježíšových slov a snažila se je upravit tak, aby co nejvíce odpovídal jejímu postavení ve společnosti. Tak se patrně stalo, že bylo slovo mocný, nahrazeno slovem bohatý. Což je přirozeně nesmysl v kontextu s dalšími Ježíšovými výroky. Ano, mocný nikdy nevstoupí do božího království. Proto, pokud nemáte...

Když jsem se před lety vydal na cestu za poznáním hlavních principů universa, věděl jsem, že to nebude snadná cesta a těšil se na překvapení, která mi při jejím objevování přichystá. Můj předpoklad byl, že podobný princip musí procházet celým universem a musí se na všech úrovních shodovat, protože jedině tak lze dosáhnout toho, co nazýváme duchovní...

a je poměrně složité očekávat, že nám skutečnou historii nebo současnost vysvětlí specialisté. Ať už politologové nebo historici. Je to tím, že studium určitého oboru je podřízeno vstřebávání velkého objemu dat, ze kterých se pak mozek snaží vytěžit to, čemu se říká všeobecný přehled a ten je zase podroben názoru svého původce. Vzniká tak dosti...